...

Rekordowy rok dla fotowoltaiki

12 marca 2020
Rekordowy rok dla fotowoltaiki

Rok 2019 był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018.

Rynek fotowoltaiczny z roku na rok rozwija się coraz szybciej. Energia promieniowania słonecznego  staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii w naszym kraju.  Prosumenci, którzy zdecydowali się na takie instalacje wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, natomiast nadwyżka wyprodukowanej energii przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Fotowoltaika w Polsce w obszarze mikroinstalacji ma bardzo prosumencki, rozproszony charakter, co wpływa korzystnie na transformację energetyczną. Ponadto moduły fotowoltaiczne sprawdziły się jako technologia, która daje możliwość znacznego obniżenia rachunków za energię elektryczną. Dodatkowo warto podkreślić, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków oraz korzyści finansowe, które wiążą się z inwestycją w domową instalację fotowoltaiczną przekładają się na duży wzrost zainteresowania takim rozwiązaniem. Na koniec ubiegłego roku liczba prosumentów wyniosła ok. 149 tys. – wynika z przygotowanego przez URE najnowszego raportu zawierającego zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2019 r. (art. 6a ustawy OZE). W 2018 r. prosumentów było prawie trzykrotnie mniej (niewiele ponad 51 tys.).

Fotowoltaika to jeden z najszybciej rosnących sektorów OZE w Polsce i na świecie. W Polsce rok 2019 był zdecydowanie rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych – w 2018 r. moc zainstalowana w źródłach PV wynosiła 344 MW, a na koniec 2019 r. przekroczyła już 900 MW.

Największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja S.A. , na drugim miejscu znalazł się Tauron Dystrybucja S.A. Trzecie miejsce przypadło Enerdze – Operator S.A.

Źródło: URE

Fot. innogy

Pełny raport z rynku fotowoltaicznego w Polsce w 2019 r. ukaże się w numerze 1/2020 Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj