Renac Power dostarcza domowe litowo-jonowe systemy magazynowania energii w ramach projektu wirtualnej elektrowni w celu świadczenia usługi sieci o wysokiej częstotliwości w Wielkiej Brytanii

7 września 2021
Renac Power dostarcza domowe litowo-jonowe systemy magazynowania energii w ramach projektu wirtualnej elektrowni w celu świadczenia usługi sieci o wysokiej częstotliwości w Wielkiej Brytanii

Renac Power i jego brytyjski partner stworzyli najbardziej zaawansowaną wirtualną elektrownię (VPP) w Wielkiej Brytanii, instalując sieć 100 ESS (ang. Energy Storage System – system magazynowania energii) na platformie chmurowej. Sieć zdecentralizowanych ESS jest agregowana na platformie chmurowej w celu świadczenia usług Dynamic Firm Frequency Response (FFR – stałe pasmo przenoszenia), takich jak wykorzystanie zatwierdzonych zasobów, aby szybko zmniejszyć zapotrzebowanie lub zwiększyć generację w celu zrównoważenia sieci i uniknięcia przerw w dostawie prądu.

Poprzez udział w przetargu na usługi FFR właściciele domów mogą uzyskać większe dochody, aby zmaksymalizować wartość energii słonecznej i baterii dla domów oraz zminimalizować koszty energii zużywanej w domu.

ESS składa się z hybrydowego falownika, akumulatora litowo-jonowego i EMS (ang. Energy Management System – system zarządzania energią). Funkcja zdalnego sterowania FFR jest zintegrowana w EMS, co pokazano na poniższym schemacie.

Zgodnie z odchyleniem częstotliwości sieci EMS będzie kontrolować ESS, aby pracował w trybach: self use, feed in mode i konsumpcji, które dostosowują przepływ mocy energii słonecznej, obciążenie domu oraz ładowanie i rozładowywanie akumulatora.

Cały schemat systemu VPP pokazano poniżej; 100 mieszkalnych ESS o mocy 7,2 kWh jest agregowanych za pośrednictwem sieci Ethernet i koncentratora przełączników jako jedna elektrownia VPP o mocy 720 kWh, podłączona do sieci w celu świadczenia usługi FRR.

Jeden Renac ESS składa się z jednego hybrydowego falownika 5 kW serii N1 HL współpracującego z jednym akumulatorem PowerCase 7,2 kWh, który pokazano na rysunku. Zintegrowany EMS z hybrydowym falownikiem serii N1 HL może obsługiwać wiele trybów pracy, w tym samoobsługę, użycie siły w czasie, tworzenie kopii zapasowych, FFR, zdalne sterowanie, EPS itp., i sprawdza się w różnych scenariuszach zastosowań.Wspomniany falownik hybrydowy ma zastosowanie zarówno w systemach fotowoltaicznych on-grid, jak i off-grid. Inteligentnie kontroluje przepływ energii. Użytkownicy końcowi mogą ładować akumulatory darmową, czystą energią słoneczną lub energią elektryczną z sieci i rozładowywać zmagazynowaną energię elektryczną, gdy jest to potrzebne, dzięki elastycznym wyborom trybu pracy.  – Na całym świecie powstaje bardziej cyfrowy, czysty i inteligentny system energetyki rozproszonej, a nasza technologia jest ważnym kluczem do jego sukcesu – powiedział dr Tony Zheng, dyrektor generalny Renac Power. – Renac Power jest innowacyjnym i zaawansowanym dostawcą w dziedzinie energii, który przekwalifikowuje się w wirtualną elektrownię zdecentralizowanych domowych systemów magazynowania energii. Hasło Renac Power to „Smart energy for better life”, co oznacza, że naszym celem jest promowanie inteligentnej energii, która służy codziennemu życiu ludzi – dodał.

 

Renac Power Technology Co., Ltd.

www.renacpower.com

sales.pl@renacpower.com

+48 664 466 099