Roczna karencja na projekty PV

5 grudnia 2017
Roczna karencja na projekty PV

Węgry wyznaczają roczny okres karencji na projekty fotowoltaiczne w ramach programu FIT. Wprawdzie system zachęt w ramach programu FIT został zakończony w połowie 2016 r., jednak węgierski rząd zaktualizował rozporządzenie nr 389/2007, które reguluje wsparcie dla energii ze źródeł odnawialnych, tak aby umożliwić realizację ok. 2 GW projektów zatwierdzonych w ramach programu FIT przed końcem 2018 r.

Węgierski rząd zmienił rozporządzenie nr 389/2007 dotyczące rozwoju energii odnawialnej, aby przyznać roczny okres karencji wszystkim projektom PV dotyczącym energii słonecznej (KÁT), zatwierdzonym w ramach programu FIT, który został zakończony w połowie 2016 r.

Narodowy Plan Rozwoju Energii Odnawialnej Węgier przewiduje pokrycie 14,65% zapotrzebowania na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii do 2020 r.

 

Fot. https://dailynewshungary.com