Rośnie sprzedaż falowników hybrydowych GoodWe

30 listopada 2021
Rośnie sprzedaż falowników hybrydowych GoodWe

Na fali rozwoju branży fotowoltaicznej i magazynowania energii, liczba dostarczonych w pierwszym półroczu falowników hybrydowych GoodWe osiągnęła poziom łącznych dostaw z całego ubiegłego roku.

Firma GoodWe opublikowała swój raport półroczny za rok 2021. Raport finansowy spółki stanowi przegląd trendów umacniających się zarówno wokół wytwarzania energii odnawialnej, jak i magazynowania energii w sektorze przemysłowym. Z raportu półrocznego wynika, że tylko w pierwszej połowie roku GoodWe dostarczyło na światowe rynki blisko 217 500 falowników sieciowych, co stanowi 66% rocznych dostaw w 2020 roku (łącznie: 330 tys. sztuk).

W szybko rozwijającym się segmencie magazynowania energii (Power Conversion Systems), GoodWe z powodzeniem zrealizowało w pierwszej połowie roku dostawę około 21 000 urządzeń, czyli prawie tyle samo, ile w całym poprzednim roku (22 300 sztuk). To nie tylko dowód na to, że obecność GoodWe na rynku falowników hybrydowych gwałtownie rośnie, ale także wskazuje, jak pomimo ostrej konkurencji GoodWe udało się utrzymać pozycję lidera wśród producentów domowych falowników hybrydowych.

Na fali rozwoju rozproszonej fotowoltaiki

Z danych finansowych za pierwsze półrocze wynika, że GoodWe osiągnęło 168 mln USD przychodów, 23,7 mln USD zysku netto przypadającego na spółkę macierzystą oraz 22 mln USD zysku netto po odliczeniach, co stanowi wzrost o 26,66% rok do roku.

Jako producent zaangażowany w ciągłe badania i rozwój wokół innowacyjnych systemów, które umożliwiają bezemisyjne wytwarzanie energii i stosowanie wydajnych technologii energoelektronicznych, firma GoodWe za punkt wejścia do wysoce konkurencyjnych światowych rynków PV i innych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii odnawialnej uznaje przede wszystkim falowniki fotowoltaiczne oraz inteligentne rozwiązania energetyczne (w tym falowniki hybrydowe). Do tej pory GoodWe udało się nie tylko systematycznie zwiększać swój udział w rynku, ale także otrzymywać coraz wyższe dywidendy.

W instalacji fotowoltaicznej, falownik pełni podstawowe funkcje konwersji AC/DC, sterowania mocą, przełączania sieci i zarządzania energią, co czyni go zarówno „mózgiem” jak i „sercem” całego systemu PV. Według publicznie dostępnych informacji branżowych, koszt falownika stanowi obecnie około 8-10% kosztu instalacji fotowoltaicznej. Wraz z pojawieniem się „Europejskiego Zielonego Ładu”, a także innych strategii rozwoju mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wiele krajów, w tym Chiny, podjęły znaczące zobowiązania do redukcji emisji i osiągnięcia neutralności węglowej. Wywołało to powszechny optymizm co do dalszego wzrostu rynku i zwiększonego popytu na nowe instalacje. Według CPIA szacuje się, że liczba nowych instalacji na świecie osiągnie poziom 150-170 GW – co stanowi wzrost o 18,4-34,2% w porównaniu z rokiem 2020, w którym łączna liczba instalacji wynosiła 126,7 GW. Pojawiają się też jeszcze bardziej optymistyczne prognozy, według których liczba nowych instalacji PV na świecie może przekroczyć 300 GW w 2025 roku.

Wraz z dojrzewaniem rynku fotowoltaicznego następuje także przyspieszenie rozwoju sektora rozproszonych systemów PV. Ogromne korzyści dla inwestorów wynikające z zastosowania fotowoltaiki oraz rosnące zapotrzebowanie rynku energii elektrycznej w przyszłości (sprzedaż energii elektrycznej poprzez rozdzielnie) tylko napędzają ten trend.

Rozproszone systemy fotowoltaiczne są jedną z kluczowych kompetencji GoodWe, co wyjaśnia, dlaczego rynki kapitałowe są optymistycznie nastawione do tego producenta i jego zdolności do wykorzystania rosnącego popytu rynkowego i pozytywnych trendów politycznych w celu osiągnięcia dobrych wyników finansowych. Przyjmuje się, że GoodWe rozpoczyna również „ofensywę” na rynku dużych instalacji naziemnych. Inwerter wysokiej mocy HT 1500V wraz z modułami wysokiej mocy został już wykorzystany w wielu projektach farm fotowoltaicznych na całym świecie. Połączenie bezpieczeństwa i niezawodności jest niewątpliwą zaletą, która pozwoliła GoodWe wyróżnić się na tle konkurencji. Z półrocznego raportu firmy wynika, że szeregowe falowniki GoodWe pokrywają obecnie zakres mocy od 0,7kW do 250kW, dzięki czemu są w stanie w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne gospodarstw domowych, obiektów przemysłowych i usługowo-handlowych, a także dużych elektrowni naziemnych. Są one w stanie sprostać wymaganiom różnych typów modułów fotowoltaicznych i połączeń sieciowych oraz zapewnić stabilną i wydajną pracę w różnych środowiskach naturalnych, w tym przy wysokich i niskich temperaturach, na dużych wysokościach, w wietrznym, piaszczystym, morskim lub słonym środowisku.

Płynne wejście w przestrzeń magazynowania energii

W branży panuje powszechne przekonanie, że popyt na falowniki hybrydowe, zwłaszcza dla gospodarstw domowych, nadal koncentruje się głównie za granicą. Jednocześnie eksperci prognozują, że globalny rynek falowników hybrydowych za chwilę eksploduje. Chociaż w pierwszej połowie tego roku falowniki hybrydowe stanowiły zaledwie 8,81% wszystkich dostaw GoodWe, to i tak oczekuje się, że ich liczba będzie rosła. Zasada działania falownika hybrydowego polega na tym, że energia elektryczna wytwarzana przez energię odnawialną jest traktowana priorytetowo w stosunku do obciążeń lokalnych, a nadmiar energii jest przechowywany w magazynie energii, który mogą być selektywnie podłączony do sieci, gdy nadal mamy nadwyżkę. Gdy energia generowana przez energię odnawialną jest niewystarczająca, magazyn rozładowuje się, aby zapewnić dostawy energii dla lokalnych obciążeń.

Falownik hybrydowy z wyżej wymienionymi inteligentnymi funkcjami zarządzania energią oraz magazynem stanowi „system magazynowania energii”. Wśród kluczowych zalet takiego systemy warto wymienić obniżenie jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej (LCOE) poprzez zwiększenie liczby godzin wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie wpływu niestabilności wytwarzania energii odnawialnej na sieć, co sprzyja eliminacji szczytów i wypełnianiu niedoborów, a także umożliwienie użytkownikom wyboru pomiędzy korzystniejszymi różnicami cen energii elektrycznej, zwiększając tym samym inwestycyjną stopę zwrotu (IRR) instalacji.

Według danych SolarPower Europe, w 2019 r. moc zainstalowana w Europie w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych wyniosła 744MWh (wzrost rok do roku o 56,4%). Na koniec 2019 r. skumulowana moc zainstalowana w magazynach energii w gospodarstwach domowych wynosiła już prawie 2GWh, co odpowiada europejskiemu wskaźnikowi wdrożenia magazynów w gospodarstwach domowych na poziomie około 7% na koniec 2019 r. Szacuje się, że 90% budynków w Europie nie posiada obecnie instalacji fotowoltaicznych na dachach. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, szacuje się, że całkowita europejska przestrzeń do magazynowania energii PV w gospodarstwach domowych wynosi nawet 285GWh, a zapotrzebowanie na nią jest znaczne.

Dzięki strategicznej pozycji na rynku falowników fotowoltaicznych i hybrydowych, GoodWe udało się również wejść na rynek litowo-jonowych magazynów energii, wprowadzając odpowiednie rozwiązania dla zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych. Z perspektywy branży, rynek dla tej linii produktów jest gotowy na wzrost i może być nawet większy niż falowników, co czyni go bardzo interesującym krokiem, który z pewnością warto obserwować z bliska