Rozwój fotowoltaiki w Polsce nabiera impetu!

15 lutego 2016

Od kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że i Polska zaczyna rozumieć doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki. Rynek branży fotowoltaicznej na świecie nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Według statystyk globalny rynek PV wzrósł w 2015 o 34%. Również w Polsce daje się zauważyć początek dynamicznego rozwoju. Według URE ilość instalacji fotowoltaicznych wynosiła 2996 o łącznej mocy 69,18 MW.

Prognoza rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce w roku 2016 jest obiecująca. Przewidywany wzrost mocy instalacji wynosi 50-60 MW. Jak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki dr. Stanisław M. Pietruszko – ,,Bez wątpienia, ilość nowych instalacji w Polsce będzie uwarunkowana ustawą, ale wzrost i tak będzie zauważalny. Regulacje dotyczące mikrosystemów wejdą w życie dopiero 1 lipca 2016 r. Z pewnością branżę PV nie napawa zadowoleniem fakt opóźnienia wejścia w życie nowego systemu wsparcia OZE w Polsce. Pozostały czas należy wykorzystać na uporządkowanie przepisów administracyjnych, technicznych, podatkowych i innych związanych z warunkami inwestowania i działania systemów PV. Aby uniknąć negatywnego postrzegania fotowoltaiki, konieczne jest zapewnienie prawidłowej instalacji systemów PV z użyciem komponentów wysokiej jakości”

Ruch prosumencki, wciąż w Polsce niewielki, ale dynamicznie się rozwijający, mocno liczy na przepisy ustawy o OZE, dzięki którym nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej odprowadzonej do sieci można by było odsprzedać po tzw. taryfie gwarantowanej. Obietnica wsparcia w postaci systemu feed-in tariff skłania wiele osób do planowania wybudowania własnej mikroinstalacji OZE.

Okazją do pogłębienia wiedzy na temat fotowoltaiki będą targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna, które odbędą się w dniach 13-14 kwietnia we Wrocławiu. Fotowoltaika będzie tematem wiodącym tych targów, najwięcej wystawców pochodzi z branży PV. Ponadto w ramach targów odbędą się warsztaty ,,Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemów fotowoltaicznych ”, podczas których będą omówione poszczególne etapy realizacji procesu inwestycyjnego systemów fotowoltaicznych, tj. projektowanie, montaż, testy odbioru końcowego, przyłączanie do sieci dystrybucyjnej oraz monitorowanie pracy systemów PV, a także zostaną wskazane błędy popełniane najczęściej na poszczególnych etapach. Formuła warsztatów umożliwi komunikację prowadzących z uczestnikami służącą wymianie doświadczeń oraz szerszemu omówieniu zagadnień, które w ocenie uczestników sprawiają najwięcej trudności. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych szkoleniowców z Centrum Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, z wieloletnią praktyką w Niemczech i Polsce.

Natomiast drugiego dnia targów odbędzie się II Dnia Rolnictwa „Rolnik z energią. OZE przyszłością polskiego rolnictwa”, a w ramach Dnia Rolnictwa panel ,,Fotowoltaika dla rolnika”.

Zainteresowanie tematyką PV widać również wśród wystawców targów InEnerg®, wśród których są już miedzy innymi takie firmy jak: WestWind Solar Sp. z o.o, SolTech Service – telecom, Emiter Sp. z o.o., DEGERenergie GmbH & Co. KG, ALTIUS FOTOVOLTAIC, Solarity s.r.o.,  Photovoltaik Solar Polska sp. z o.o.

InEnerg® po raz kolejny stanie się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń oraz prezentacji najnowocześniejszych technologii.

www.inenerg.com