Rusza budowa 12 elektrowni słonecznych w Polsce

27 lutego 2018
Rusza budowa 12 elektrowni słonecznych w Polsce

Firma z branży OZE Modus Energy rozpoczyna budowę 12 nowych elektrowni słonecznych na terenie Polski. Międzynarodowy holding Modus Group zainwestował 11 mln euro z funduszy private equity. Wytwarzana przez zakłady energia będzie sprzedawana polskim dostawcom energii elektrycznej. 12 elektrowni słonecznych to pierwsze z przeszło 50 podobnych obiektów o łącznej wartości około 50 mln euro, które Modus Energy planuje zrealizować w kraju.

Zakończenie budowy pierwszych 12 elektrowni słonecznych Modus Energy w Polsce zaplanowano na koniec czerwca 2018 r. Jeszcze w tym roku ruszy budowa około 30 identycznych obiektów w różnych regionach kraju. Elektrownie słoneczne rozmieszczone na obszarze około 130 ha będą wytwarzać około 56 MW mocy. Łączną kwotę inwestycji szacuje się na ponad 50 mln euro.

– Projekt Modus Energy to jak dotychczas jedno z największych przedsięwzięć w zakresie energii słonecznej realizowanych w Polsce. Olbrzymi rynek, zaangażowanie państwa w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i przyjazne otoczenie przedsiębiorstwa w Polsce stanowią o atrakcyjności tego kraju dla naszej firmy. Z kolei jako inwestor dysponujemy doświadczeniem i środkami niezbędnymi do wykonania dużych projektów w Polsce. Chcielibyśmy przyciągnąć inwestorów zewnętrznych również podczas realizacji innych projektów – mówi Ruslan Sklepovič, prezes zarządu Modus Energy.

Spółka zainwestowała w projekty budowy elektrowni słonecznych w Polsce, które wygrały
w państwowych aukcjach OZE. Do tej pory Polska zorganizowała aukcje na sprzedaż energii słonecznej o łącznej mocy 400 MW. Przeszło jedna dziesiąta całkowitej mocy energii słonecznej w kraju pochodzi z elektrowni Modus Energy.

Specjaliści przewidują, że w połowie 2019 roku elektrownie słoneczne w Polsce wyprodukują łącznie około 700 MW energii. Do 2020 roku polskie organy odpowiedzialne za rozwój energetyki słonecznej chcą zwiększyć moc elektrowni słonecznych w kraju do 1 GW.

W celu pozyskania dodatkowych inwestycji na bieżące projekty, pod koniec zeszłego roku spółka Modus Group wyemitowała obligacje o łącznej wartości 5 mln euro. Niedawno grupa Modus podpisała także umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w sprawie dofinansowania elektrowni biogazowych na Białorusi. W ramach porozumienia EBOiR przyzna spółce kredyt w wysokości ponad 12 mln euro.

Poza Polską Modus Energy realizuje budowę elektrowni słonecznych na Litwie, Łotwie i Białorusi, a także w Hiszpanii. Założone przez holding spółki we wspomnianych krajach zdążyły już wybudować kilka elektrowni słonecznych o łącznej mocy przeszło 20 MW. Obecnie Modus Energy oferuje rozwiązania w zakresie energii słonecznej dla przedsiębiorstw i inwestuje w budowę farm słonecznych. W związku z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na odnawialne źródła energii firma planuje dalszy rozwój działalności w Europie.

Modus Energy AB

Modus Energy AB to holding działający w sektorze odnawialnych źródeł energii, do którego należą spółki realizujące inwestycje w elektrownie biogazowe i słoneczne na terytorium Europy. Grupa inwestuje w projekty w zakresie OZE i obecnie realizuje budowę nowych elektrowni biogazowych i słonecznych na Litwie, w Polsce, Hiszpanii i innych krajach Europy. Łączna moc elektrowni słonecznych i biogazowych działających na Litwie przekracza 19 MW, a wytwarzana przez nie moc cieplna wynosi 8,34 MW. Grupa buduje farmy fotowoltaiczne o mocy 50 MW na terenie Polski. Modus Energy AB należy do międzynarodowego holdingu Modus Group. Więcej informacji znajduje się na stronie www.modusenergy.com

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika