Rusza Prosument II. NFOŚiGW wesprze energetykę obywatelską

6 października 2017
Rusza Prosument II. NFOŚiGW wesprze energetykę obywatelską

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ SA – jako jedyny partner – rozpocznie swój program „EKOkredyt Prosument II” w połowie października br.

NFOŚiGW zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska pod koniec sierpnia br. dwie umowy (na dotacje i pożyczki) dotyczące udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami na realizację przedsięwzięć objętych programem priorytetowym SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Beneficjenci w ramach udzielonego kredytu i dotacji (łączne dofinasowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych) będą mogli dokonywać zakupu i montażu następujących małych i mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej i cieplnej: źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt; systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp; małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, mikrokogeneracje – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Montowane urządzenia będą służyć istniejącym lub budowanym budynkom mieszkalnym.

Ważnymi warunkami otrzymania kredytu z dotacją są: dbałość o nieprzewymiarowanie instalacji (jej projektowanie i montaż powinny następować w nawiązaniu do potrzeb energetycznych mieszkańców) oraz deklaracja (a następnie jej wypełnienie) 3-letniego okresu trwałości instalacji.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika