Rynek fotowoltaiki 2018. Raport

8 maja 2018
Rynek fotowoltaiki 2018. Raport

Instytut Energetyki Odnawialnej od 6 lat publikuje raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce. Raport tworzony jest na podstawie badania ankietowego wśród firm aktywnie działających w branży fotowoltaicznej. Ubiegłoroczny raport można pobrać bezpłatnie ze strony www.ieo.pl –„Rynek Fotowoltaiki ‘2017”. Patronat honorowy nad raportem został objęty przez Polska Agencję Inwestycji i Handlu- Grupa PFR, a partnerami raportu są CEZ ESCO POLSKA i OEM ENERGY wchodzące w skład Grupy CEZ.

Dotychczas głównym segmentem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor prosumencki, ale lata 2017/2018 zmieniają obraz branży – szacujemy, że nowy rynek aukcyjny jest jednym z niewielu rynków OZE z dużą możliwością rozwoju, dlatego też istotnym graczem na szeroko rozumianym rynku fotowoltaiki stali się deweloperzy i inwestorzy projektów elektrowni fotowoltaicznych, którzy odegrali już znaczną rolę w dwóch pierwszych aukcjach.

Do współpracy przy badaniu rynku fotowoltaicznego IEO zaprasza:

  • deweloperów projektów fotowoltaicznych,
  • inwestorów farm fotowoltaicznych,
  • oraz generalnych wykonawców farm fotowoltaicznych (firmy EPC).

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Pani Aneta Więcka awiecka@ieo.pl  oraz Pani Justyna Zarzeczna jzarzeczna@ieo.pl

Patronat honorowy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. PAIH przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji.

 

Partner raportu

CEZ ESCO Polska i OEM Energy to spółki wchodzące w skład Grupy CEZ, które świadczą usługi podnoszące efektywność i niezależność energetyczną.
CEZ ESCO Polska oferuje kompleksowe rozwiązania dla zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw i jednostek publicznych. OEM Energy świadczy usługi pozwalające na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Jest wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, umożliwiających udział w systemie aukcyjnym i dostarcza rozwiązania dla energetyki rozproszonej.