Rynek urządzeń, instalacji i projektów fotowoltaicznych w Polsce

17 stycznia 2016
Rynek urządzeń, instalacji i projektów fotowoltaicznych w Polsce

Po wielu latach zastoju tworzy się rynek fotowoltaiki w Polsce. Choć statystyki produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego jeszcze tego nie wskazują, zwiększa się zarówno liczba wytwórców i importerów…

polska_640