Seminarium „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”

15 listopada 2017
Seminarium „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”

Seminarium pn. „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”, odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Serocku koło Warszawy, w Ośrodku Szkoleniowym Green Park Conference Centre przy ul. Wyzwolenia 63. Seminarium jest adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej na swoim obszarze.

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju, a także możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki. Uczestnicy będą mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej (World Café).

Pierwsza część seminarium poświęcona będzie rozwojowi lokalnej energetyki odnawialnej, w tym w kontekście aktualnej polityki energetycznej UE i Polski. Omówiona zostanie rola gminy w tym procesie oraz narzędzia, jakimi dysponuje, aby skutecznie inwestować w OZE i zachęcać do tego samego mieszkańców. Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk z zakresu tworzenia klastrów energii oraz wykorzystania OZE na poziomie lokalnym, także we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami.

Kolejny blok tematyczny dotyczył będzie zintegrowanych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Na podstawie doświadczeń projektu TOGETHER, współfinansowanego z programu INTERREG CENTRAL EUROPE, omówione zostaną możliwości zastosowania w jednym budynku (lub klastrze budynków) różnych środków oszczędności energii, w tym środków technicznych, finansowych, analitycznych, organizacyjnych i związanych ze zmianą zachowań użytkowników.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się także z możliwościami pozyskania środków i finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Poszczególne tematy zostaną przedstawione z perspektywy gminy, instytucji finansujących oraz przedsiębiorstw.

Udział w seminarium dla członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika