Seminarium Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne

25 listopada 2016
Seminarium Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne

W imieniu Organizatora firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe Seminarium „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne„, które odbędzie się 28 lutego 2017 roku, w Częstochowie.

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z pracami Ministerstwa Energii oraz Sejmu RP nad kompleksową nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju w pierwszej połowie 2017 r.

W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym już wkrótce pojawią się być może na dużą skalę dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologie „wirtualnej elektrownii” oraz „magazynowania energii”, jako jedne z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności odnawialnym źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej.

Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość, która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

W gronie prelegentów / ekspertów II edycji Seminarium:

 • Lars Kegel, Institute for System Architecture, Technische Universitat Dresden, opowie o projekcie „GOFLEX” prowadzonym przez uczelnie przy współpracy z OSP i OSD oraz Komisją Europejską, w ramach programu Horizon 2020
 • Milan Vukasovic, International Project Manager, Austrian Power Grid AG (Austria)
 • Dietmar Gross, VPP Projects, RWE / Innogy SE (Niemcy)
 • Janne Haponnen, Vice President, FORTUM Oy (Finlandia)
 • Florian Reinke, Energy Economics Senior Analyst, 50HERTZ Transmission GmbH (Niemcy)
 • Markus Logren, Development Manager, Energy Solutions, HELEN Oy (Finlandia)
 • Stanislas d’Herbemont, Vice President, REScoop.eu (Europejska Federacja Spółdzielni Energetycznych)
 • Zbigniew Hanzelka, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie.
 • Stanisław Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energii Odnawialnej EC BREC
 • Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes, Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW)
 • Tomasz Koropis, Prezes, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)
 • inż Piotr Szeląg, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej
 • inż Sebastian Dudzik, Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania, Wydział Elektryczny, Politechniki Częstochowskiej

Najważniejsze zagadnienia II edycji Seminarium:

 • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów i inwestycji „Wirtualnych Elektrowni” oraz „Systemów Magazynowania Energii”
 • Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce
 • Spółdzielnie energetyczne/klastry energetyczne sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • Wirtualne elektrownie i Magazyny Energii jako sprawdzone sposoby bilansowana i zarządzania mocą OZE
 • Bilansowanie odnawialnych źródeł energii
 • Zaawansowane systemy magazynowania energii

 

Więcej informacji na temat seminarium znajdziecie Państwo na stronie:

www.cbepolska.pl

Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123

Adres email: biuro@cbepolska.pl