Siedem elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech

6 listopada 2019
Siedem elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech

Photon Energy N.V. poinformowała, że jej spółka zależna Photon Energy Solutions HU Kft zakończyła budowę siedmiu elektrowni fotowoltaicznych na terenie gmin Fertőd i Kuszentmárton na Węgrzech. Elektrownie zostały podłączone do sieci, a ich łączna moc wynosi 4,9 MWp. Nowe instalacje rozszerzają bazę Photon Energy na Węgrzech do mocy 24,1 MWp oraz powiększają portfel należących do Grupy elektrowni PV do 49,7 MWp.

Pięć spośród siedmiu nowych elektrowni (Fertőd II) stanowi rozszerzenie Fertőd I, pierwszej elektrowni Photon Energy na Węgrzech o mocy 528 kWp, oddanej do użytku w marcu 2018 r. Nowe instalacje zajmują powierzchnię 6 hektarów i są podłączone do sieci energetycznej E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Podczas gdy elektrownię Fertőd I zakupiono w stanie gotowym pod zabudowę, instalacje Fertőd II zostały w całości opracowane przez Photon Energy.

Dwie pozostałe elektrownie, zlokalizowane w Kuszentmárton, zajmują powierzchnię 1,7 hektara i są podłączone do sieci energetycznej przedsiębiorstwa E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Łącznie siedem nowo wybudowanych elektrowni PV będzie produkować łącznie ok. 6,0 GWh energii elektrycznej rocznie.

Bardzo cieszy nas możliwość oddania do użytku siedmiu nowych elektrowni fotowoltaicznych w Fertőd i Kuszentmárton. Po raz kolejny potwierdza to kompetencje naszego zespołu do sprawnej i równoległej realizacji kilku projektów w różnych lokalizacjach, z zachowaniem najwyższych standardów w branży – powiedział prezes Photon Energy N.V., Georg Hotar.

Elektrownie będą obsługiwane przez kilka spółek zależnych w całości i należących do Grupy. Spółki te posiadają licencje „KÁT” (Gwarantowane Taryfy Odbioru) uprawniające każdą z elektrowni do uzyskiwania taryfy gwarantowanej w wysokości 32 590 HUF za MWh (ok. 100 EUR za MWh) przez okres 25 lat, przy maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej średniej produkcji energii wynoszącej ok. 15 600 MWh na licencję. Całkowity roczny przychód z wszystkich siedmiu elektrowni ma wynieść 600 000 EUR.

Po aktualizacji wyceny portfela własnego Grupy zgodnie z MSR 16 w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za 4. kwartał 2019 r. jako inne całkowite dochody (pozycja „other comprehensive income” w rachunku zysku i strat) zostanie ujęta kwota ok. 1,9 miliona EUR.

Fot. Photon Energy. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,4 MWp w Kuszentmárton na Węgrzech.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika