Śląskie Kamienice planują inwestowanie w wolnostojące instalacje fotowoltaiczne

13 lipca 2020
Śląskie Kamienice planują inwestowanie w wolnostojące instalacje fotowoltaiczne

Farmy Fotowoltaiki S.A. zawiązały spółkę z Columbus Energy S.A. 

Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji, w której 100% udziału w kapitale zakładowym posiadają Śląskie Kamienice S.A., spółka notowana na rynku NewConnect zawiązała z Columbus Energy S.A. spółkę COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o.

Każdy ze wspólników objął po 50 udziałów w jej kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności spółki COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o. jest m.in. wytwarzanie i handel energią elektryczną. Spółka została powołana w celu wspólnej realizacji projektów, polegających przede wszystkim na znalezieniu lokalizacji, zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej, poprzez ich wspólne finansowanie i podział zadań związanych z ich przygotowaniem.

Zawiązanie spółki z Columbus Energy było jednym z kluczowych elementów naszej współpracy. Za pośrednictwem nowoutworzonego podmiotu COLUMBUS&FARMY Sp. z o.o. przystąpimy do realizacji pierwszych projektów farm fotowoltaicznych. Wspólnie chcemy stworzyć silną, szybko rozwijająca się strukturę, która osiągnie nie tylko zakładany wzrost ekonomiczny, ale będzie godnym uwagi konkurentem dla innych firm z branży fotowoltaicznej.– komentuje Kamil Kita, Prezes Zarządu Spółki Farmy Fotowoltaiki S.A.

Główne założenia strategii rozwoju Farmy Fotowoltaiki S.A. w organizacji obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym, będącym liderem na rynku – Columbus Energy S.A. – w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych oraz powstanie pierwszej spółki celowej F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem. Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W 2021 r. spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe. Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5% do 45% w wybranych podmiotach. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą dążyły do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B. Spółka będzie też budowała bazę inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych oraz inwestycją w branży fotowoltaiki. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą chciały pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności.

Spółka Farmy Fotowoltaiki S.A. planuje realizować swoją działalność opierając się na kilku modelach współpracy. Pierwszy z nich to model na własne potrzeby, w którym spółka celowa będzie budować instalacje na własny użytek, dokonując zakupu atrakcyjnych gruntów, co będzie podstawą do rozpoczęcia budowy, uruchomienia działalności i czerpania korzyści z prowadzenia farmy fotowoltaiki. Drugim modelem będzie spółka 50/50 z partnerem branżowym, która będzie realizować projekty farm fotowoltaicznych na zlecenie kolejnych podmiotów. Kolejnym modelem jest spółka z inwestorem bezpośrednim, gdzie Farmy Fotowoltaiki S.A. będą pełniły rolę operatora projektu. Możliwa będzie także spółka celowa z inwestorem w modelu 50/50. Farmy Fotowoltaiki S.A. myślą również o konsolidacji rynku poprzez nabywanie 100% udziałów w spółkach, które posiadają gotowe farmy fotowoltaiczne albo zaakceptowane projekty farm.

Śląskie Kamienice S.A. zakończyły 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Spółka planuje podjąć działania mające na celu spełnienie przez nią warunków niezbędnych do przeniesienia notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Śląskie Kamienice S.A. to Spółka stworzona na silnych fundamentach, która zajmuje się modernizacją zakupionych kamienic na obszarze Górnego Śląska. W 2017 r. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Fot:  Mariana Proença on Unsplash

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika