SolarWorld będzie dalej produkował moduły PV

10 sierpnia 2017
SolarWorld będzie dalej produkował moduły PV

Dnia 8 sierpnia br. zarządca sądowy majątku: SolarWorld AG, SolarWorld Industries Sachsen GmbH, SolarWorld Innovations GmbH oraz SolarWorld Industries Thüringen GmbH, powołany w związku z postępowaniem upadłościowym, podpisał umowę nabycia i przeniesienia z nowo powstałą spółką SolarWorld Industries GmbH w charakterze nabywcy.

Spółka Solar Word Industries GmbH została zarejestrowana 28 lipca br. przez Franka Asbecka (założyciela SolarWord). Celem jest kontynuacja prowadzenia większości działalności polegającej na produkcji ogniw i modułów słonecznych, a także dystrybucja tych wyrobów.

Przedmiotem umowy nabycia i przeniesienia jest prawie cały majątek, zakład produkcyjny, sprzęt i wszelkie zapasy oraz wartości niematerialne wszystkich wyżej wymienionych spółek, jak również określone należności z wyżej wymienionych filii oraz udziały własnościowe SolarWorld AG w SolarWorld Africa (Pty) Ltd., SolarWorld Asia Pacific PTE Ltd., SolarWorld France S.A.S. i w SolarWorld Japan KK.

Na cenę zakupu składa się głównie wysokość spłaty zobowiązań zabezpieczonych prawami ochrony wierzycieli. Umowa ta podlega rozmaitym warunkom zawieszającym (warunki finalizacji transakcji).

Akcjonariusze SolarWorld AG nie otrzymają żadnych wypłat środków ani innych znaczących aktywów ze środków uzyskanych w następstwie przeprowadzenia procesu zbycia.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika