Stacje transformatorowe SN/nN w elektrowni fotowoltaicznej

9 lutego 2021
Stacje transformatorowe SN/nN w elektrowni fotowoltaicznej

Lamel Rozdzielnice produkuje obudowy metalowe, rozdzielnice, szafy telesterowania, stacje transformatorowe i złącza kablowe średniego napięcia. Firma realizuje projekty przyłączania instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej bazując na aparaturze niskiego napięcia, rozdzielnicach średniego napięcia oraz transformatorach dystrybucyjnych znanego producenta urządzeń do dystrybucji i zarzadzania energią – firmy EATON.

Wieloletnia współpraca obydwu firm w budowie stacji elektroenergetycznych zaowocowała kompleksowymi rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb lokalnego rynku. Każda realizacja zaczyna się już na etapie projektowania: od dopasowania układu telemechaniki i zabezpieczeń do warunków przyłączeniowych, doboru rodzaju zabezpieczenia oraz rozwiązania problemu koordynacji kompensacji mocy biernej w farmie. Zwieńczeniem prac jest uruchomienie telemechaniki na obiekcie.

W realizacjach wykorzystuje się rozwiązania przeznaczone dla elektrowni fotowoltaicznych:

Stacja transformatorowa SN/nN o obudowie betonowej i mocy znamionowej nieprzekraczającej 2.500 kVA 

Stacja transformatorowa SN/nN o obudowie betonowej

Stacja transformatorowa SN/nN o obudowie metalowej i mocy znamionowej nieprzekraczającej 1.200 kVA 

Stacja wyróżnia się łatwią logistyką – razem z transformatorem waży 6t, wymaga mniej robót ziemnych ze względu na zmniejszony fundament, a jej rozmiary są dopasowane do standardowych środków transportu. Dodatkowe zalety to możliwość obsługi z zewnątrz, konkurencyjna cena oraz wysoka trwałość dzięki zastosowaniu stali ocynkowanej.

Stacja transformatorowa SN/nN o obudowie metalowej

Obie realizacje bazują na produktach EATON zaprojektowanych z myślą o zastosowaniu w fotowoltaice. Są to między innymi:

Transformatory

Transformator olejowy o konstrukcji hermetycznej, która skutecznie uniemożliwia wnikanie wilgoci do wnętrza. Izolacja uzwojeń gwarantuje sztywność i jednorodność, pozwala też na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej transformatora. Zakres mocy znamionowych wynosi od 25 kVA do 10000 kVA. Uzwojenia górne mogą być wykonane do 36 kV, natomiast uzwojenia dolne zgodnie z wymogiem klienta.

Transformator suchy żywiczny posiada przyjazną dla środowiska konstrukcję pozbawioną toksycznych gazów. Wykonany jest z materiałów niepalnych i samogasnących, zapewnia niski poziom hałasu. Dzięki wysokiemu poziomowi i klasie izolacji urządzenie jest odporne na wysokie napięcia udarowe i przepływ prądów zwarciowych. Posiada również wysoką odporność na mechaniczne skutki zwarć. Zakres mocy znamionowych wynosi od 250 kVA do 5000 kVA. Uzwojenia górne i uzwojenia dolne – podobnie jak w przypadku transformatorów olejowych.

   

                       Transformator olejowy                                                    Transformator suchy

Xiria

Rozdzielnica średniego napięcia Xiria wyróżnia się modułową budową, dostępnością pól pomiarowych oraz dużą elastycznością przy konfigurowaniu pól liniowych i transformatorowych. To rozwiązanie zarówno dla stacji abonenckich, jak i prosumenckich. Rozdzielnica bazuje na ekologicznych technologiach łączników próżniowych i izolacji stało-powietrznej. Dzięki temu wpisuje się w aktualne trendy związane z obniżaniem emisji i stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Nie wymaga też wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych, co ogranicza koszty eksploatacji i znacznie ułatwia użytkowanie.

Xiria wykonana jest na napięcie znamionowe do 24 kV oraz prąd znamionowy 630 A. Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany wynosi standardowo 16 kA/1s. Opcjonalnie dostępne są również wersje 16 kA/3s, 20 kA/1s i 20 kA/3s. Eliminowanie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i pył, a także oddzielenie izolacją stałą poszczególnych faz niemal całkowicie wyklucza ryzyko zwarcia wewnętrznego. Rozdzielnica charakteryzuje się pełną bezobsługowością. Konstrukcja modułowa umożliwia dowolną kombinację i kolejność pól rozdzielnicy, a także możliwość przyszłej rozbudowy.

HMH24

 

Rozdzielnica o budowie modułowej, wykonana z 2mm blachy ocynkowanej ogniowo (275 g/m2), z szynami zbiorczymi aluminiowymi lub miedzianymi w izolacji powietrznej oraz aparaturą łączeniową w izolacji SF6. Pole rozdzielnicy składa się z czterech przedziałów głównych: kablowego i aparatury łączeniowej, szyn zbiorczych, mechanizmu roboczego oraz obwodów pomocniczych.

Każde z pól kablowych wyposażone jest w pojemnościowe wskaźniki obecności napięcia, takie jak pole liniowe z rozłącznikiem, pole pomiarowe, pole pomiaru napięcia, pole rozłącznikowe z bezpiecznikami, pole wyłącznikowe, pole sprzęgłowe czy pole wyłącznikowe z pomiarem napięcia.

 

Decydując się na rozwiązania EATON, klient otrzymuje pomoc przy dopasowywaniu układu telemechaniki i zabezpieczeń do potrzeb warunków przyłączeniowych. Jest też wspierany w kwestii doboru rodzaju zabezpieczenia czy zaprojektowania rozwiązania problemu koordynacji kompensacji mocy biernej w farmie PV.

 

LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.

Pępowo, ul. Gdańska 3,

83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 40 50

lamel@lamel.com.pl

 

Eaton Electric Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk

ul. Galaktyczna 30

tel. (0-58) 554 79 00, 10

fax (0-58) 554 79 09, 19

e-mail: pl-gdansk@eaton.com.pl

www.eaton.com/pl