Stawiamy na edukację rynku i profesjonalizację usług firm instalatorskich

3 stycznia 2024
Stawiamy na edukację rynku  i profesjonalizację usług firm instalatorskich

Rozmowa z Patrykiem Duczmalewskim, Country Managerem w Solplanet

Czy według Pana rynek fotowoltaiczny w Polsce jest dojrzały?

Dziś można z czystym sumieniem powiedzieć, że polski rynek fotowoltaiczny jest już dojrzały. Wpłynęło na to kilka istotnych czynników. Są wśród nich, oczywiście, uruchomione w Polsce programy wsparcia, takie jak „Mój Prąd” oraz system taryf gwarantowanych, które pomagały właścicielom instalacji fotowoltaicznych uzyskać zwrot kosztów inwestycji. Nie bez znaczenia okazał się ogólny spadek kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Niższe ceny modułów PV i falowników sprawiły, że instalacje te stały się bardziej dostępne dla szerszego grona konsumentów.
Nie można zapominać, że z roku na rok rośnie nasza świadomość ekologiczna. Z większą uwagą podchodzimy do środowiska, wybieramy produkty, które mu nie szkodzą. Zwrot w stronę fotowoltaiki jest tego naturalną konsekwencją. Tym bardziej, że pojawiające się wciąż nowe technologie i rozwiązania wpływają pozytywnie na wydajność i efektywność instalacji. Rośnie świadomość ekologiczna. Równocześnie nowe technologie i innowacje przyczyniają się do poprawy wydajności i efektywności instalacji. Solplanet ma tutaj rozwiązania dla każdego.

Jakie są największe wyzwania dla uczestnikówtego rynku?

Jednymi z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzy się rynek, sąstabilność i przewidywalność polityki rządowej dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Wszelkie zmiany w przepisach, programach wsparcia i polityce podatkowej mogą w znaczący sposób wpłynąć na inwestycje w fotowoltaikę.
Problematyczne okazują się też biurokracja i regulacje związane z OZE. Proces uzyskania zezwolenia na budowę i przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci bywa czasochłonny i wymagający, co może utrudnić rozwój rynku.
Dodatkowo w Polsce wciąż mamy za małą sieć energetyczną. Rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych sprawia, że konieczna staje się rozbudowa tej sieci, aby zapewnić stabilność dostaw energii oraz skuteczne zarządzanie wytworzoną energią.
Fotowoltaika konkuruje też z innymi źródłami energii, takimi jak węgiel, gaz ziemny lub energia jądrowa. Mimo to liczba instalacji PV rośnie, jednak ten wzrost wymaga zwiększenia świadomości i edukacji konsumentów i przedsiębiorstw w zakresie korzyści i możliwości, jakie daje gospodarstwom domowym i firmom fotowoltaika. W tym względzie przed nami wciąż długa droga, bo mitów na temat instalacji PV jest naprawdę dużo.

Warto też wspomnieć o wyzwaniach związanych z finansowaniem. Dla wielu osób i firm inwestycje w panele fotowoltaiczne mogą być kosztowne, dlatego dostęp do atrakcyjnych źródeł finansowania i kredytów jest dziś kluczową sprawą.

Jak wprowadzenie nowego systemu rozliczeń prosumentów wpłynęło na rynek?

Tak naprawdę, trudno to jeszcze jednoznacznie ocenić. Wpływ wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów na rynek fotowoltaiczny będzie coraz bardziej widoczny w miarę upływu czasu, a wiele zależeć będzie od ewentualnych zmian w przepisach  i polityce rządowej oraz od postępów w technologii fotowoltaicznej. Warto jednak podkreślić, że dla niektórych osób nowy system rozliczeń może nadal być atrakcyjny, zwłaszcza jeśli zależy im na samodzielnym wytwarzaniu energii elektrycznej i zwiększeniu autokonsumpcji.

W 2024 roku będzie obowiązywało rozliczanie godzinowe. Jak wpłynie na rynek?

Wprowadzenie rozliczeń godzinowych w sektorze fotowoltaiki może mieć istotny wpływ na rynek fotowoltaiczny. Rozliczenia godzinowe oznaczają, że opłaty za energię elektryczną będą się zmieniać w ciągu dnia i zależeć od popytu i podaży energii na rynku. Skutki tej zmiany w rozliczeniach mogą być różne i będą uzależnione od wielu czynników.
Najważniejsze z punktu widzenia konsumentów będzie odpowiednie zarządzanie wytworzoną energią. Na pewno warto postawić na falowniki hybrydowe z wbudowanym licznikiem oraz na magazyny energii. Dzięki takim urządzeniom, które Solplanet ma również w swojej ofercie, można lepiej kontrolować sytuację energetyczną budynków. Co istotne, dobrze jest już dziś zainteresować się tym tematem i przygotować swoją instalację PV na nadchodzące zmiany. Im szybciej właściciele fotowoltaiki przeanalizują swoją sytuację i dostosują instalacje do nowych przepisów, tym większe prawdopodobieństwo, że nowy sposób rozliczenia nie wpłynie znacząco na ich budżet.

Czy zmiany w Ustawie o OZE i Prawie energetycznym ułatwią inwestycje w fotowoltaikę?

Zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii i Prawie energetycznym mają szansę przełożyć się na różnorodne ułatwienia. Od października 2023 r. instalacje fotowoltaiczne do 150 kW nie wymagają pozwolenia na budowę! Oznacza to, że w znacznie szybszym tempie będzie powstawało więcej instalacji komercyjnych, co nas niezmiernie cieszy, ponieważ mamy w swoim portfolio falowniki komercyjne 80 kW/100 kW/110 kW z AI loggerem. Z kolei zmiana przepisów dotyczących prosumenta lokatorskiego umożliwi korzystanie z energii z fotowoltaiki wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Nowelizacja Prawa energetycznego wprowadza tzw. cable pooling, co pomoże odciążyć sieci przesyłowe. Cable pooling polega na współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej między różnymi źródłami wytwóczymi OZE. Kluczowym elementem stają się też magazyny energii, które zapewniają wydajność całego systemu i eliminują wahania w sieci poprzez gromadzenie nadmiarowej energii i dostarczanie jej w okresach niskiej produkcji.
Niebawem wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich będą mogli sprzedać swoje nadwyżki energii elektrycznej innym użytkownikom systemu bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, tj. agregatora. Są to tzw. umowy P2P, które promują bardziej zrównoważony sposób produkcji i konsumpcji energii. W tym przypadku zyskuje każdy – zarówno odbiorca indywidualny, przedsiębiorca, jak i krajowy system energetyczny.
Ważne jest także ułatwienie dostępu do sieci energetycznej, bo ono zwiększa atrakcyjność fotowoltaiki. Niższe koszty przyłączenia i szybsze procedury zezwoleń mogą zachęcić więcej osób do inwestowania w instalacje PV. Podobnie jest z autokonsumpcją, która jest istotna dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, ponieważ pozwala na wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby.

W jakim obszarze najbardziej brakuje wiedzy wśród uczestników rynku fotowoltaicznego?

Sektor fotowoltaiczny, tak samo jak każdy inny, mierzy się z brakiem wiedzy i świadomości w różnych obszarach. Wielu inwestorów i użytkowników końcowych może nie zrozumieć w pełni technicznych aspektów fotowoltaiki, takich jak typy modułów, konstrukcja systemów fotowoltaicznych, skomplikowane połączenia elektryczne i zarządzanie energią przez falowniki hybrydowe z akumulatorami. Z kolei przedsiębiorstwa z branży fotowoltaicznej potrzebują lepszego przeszkolenia swojego personelu,aby zapewnić profesjonalne usługi i obsługę klientów na wysokim poziomie. Ważne jest to, żeby konsumenci inwestujący w fotowoltaikę i często nieznający niuansów technologicznych mogli liczyć na naprawdę fachową pomoc, mądre doradztwo i wszelkie wsparcie ze strony instalatora.
Im lepiej wyedukowani instalatorzy, tym bardziej świadomi klienci i bardziej wydajne instalacje fotowoltaiczne. Wiemy to w Solplanet, dlatego od lat stawiamy na edukację rynku i profesjonalizację usług firm instalatorskich. Oferujemy szereg różnych szkoleń, zarówno dla początkujących instalatorów, jak i dla firm EPC.

Do kogo jest skierowana oferta Solplanet?

im do instalatorów, dystrybutorów, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, rolników, deweloperów i inwestorów. Tej grupy nie da się do końca zdefiniować, wszystko bowiem zależy od specyfiki działalności oraz produktów i usług, które oferują zainteresowane współpracą firmy. Dlatego zawsze zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami i rozmowy na temat oczekiwań i możliwości.
Wszelkie namiary oraz dodatkowe informacje na temat oferty Solplanet dostępne są na naszej stronie internetowej.

Jak firma jest przygotowana na zmiany na rynku?

Przewagą, która pozwala nam ze spokojem patrzeć na wszelkie zmiany, jest bardzo szerokie portfolio. Znajdują się w nim produkty, jakich właściciele i inwestorzy będą poszukiwać w najbliższym czasie, w tym falowniki sieciowe oraz falowniki hybrydowe z własną dedykowaną baterią.
Zmiany w Ustawie o OZE wprowadzone z dniem 1 października 2023 r. sprawiły, że zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę objęło także większe instalacje, czyli takie do 150 kW. Właśnie do takich instalacji przeznaczone są nasze falowniki z serii AQUARIUS: 80 kW, 100 kW, 110 kW. Co istotne, cały czas obserwujemy rynek, śledzimy nowości, analizujemy nowe przepisy i dostosowujemy do nich naszą ofertę. Nasi klienci mogą więc nieustająco liczyć na różnorodne nowości. W najbliższym czasie chcemy wprowadzić do oferty asymetryczne wyjście AC.

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Parzych

Wywiad ukazał się w numerze 4/2023 Magazynu Fotowoltaika.

Zaprenumeruj