Zarządzanie energią słoneczną

18 lipca 2019
Zarządzanie energią słoneczną

Firma IBC SOLAR rozszerza swoją ofertę produktową o inteligentną platformę energetyczną efa:home. Po raz pierwszy nowy system oferuje również możliwość korzystania z taryfy dla zielonej energii elektrycznej, która jest niestandardowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb. Firma tworzy zatem zrównoważone rozwiązania pod klucz, które pozwalają właścicielom domów na dużą niezależność od paliw kopalnych i dostarczanie im zielonej energii.

Efa:home oznacza energię dla wszystkich. Mając to na uwadze, system zarządzania energią (EMS) efa:home usprawnia przepływy energii elektrycznej w domu. Po skonfigurowaniu inteligentny system zapewnia tak, jak to możliwe, podstawy do samouczenia we wszystkich sektorach, w których jak najwięcej słonecznej energii elektrycznej jest wykorzystywane we własnym domu.

Szczególnymi cechami efa:home są wysoka elastyczność i kompatybilność. System jest niezależny od producenta i konfigurowalny. Oznacza to, że efa:home może być połączony z inteligentnymi falownikami, systemami magazynowania, pompami ciepła i infrastrukturami do ładowania w celu zapewnienia elektromobilności przy wykorzystaniu sprzętu wielu producentów. Efa:home obsługuje wszystkie aktualne standardy komunikacji. Jeśli zmieniają się indywidualne wymagania klientów, mogą oni elastycznie reagować na te potrzeby za pomocą efa:home integrując nowe produkty, poprzez właśnie system EMS. W połączeniu z odpowiednią aplikacją klienci zawsze mają wszystkie swoje informacje natychmiast. Jednocześnie portal serwisowy dla instalatorów zapewnia dostęp do wszystkich istotnych danych przez cały czas.

Platforma energetyczna efa:home będzie dostępna początkowo tylko na rynku niemieckim.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika