Jednodniowe szkolenia on-line z zakresu fotowoltaiki

19 maja 2020
Jednodniowe szkolenia on-line z zakresu fotowoltaiki

1. Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2020 

Daty: 21 maja, 9 czerwca ,18 czerwca 2020 r.

Zobacz: http://doradcapv.pl/szkolenia/

2. Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

Data: 2 czerwca, 24 czerwca 2020 r.

Zobacz: http://doradcapv.pl/dachowe-przemyslowe-instalacje-pv/

Czy ceny energii w 2020 r. i latach następnych będą rosły, jeżeli tak to w jakim tempie, a może  będą spadać ?

Co dzieje się z hurtowymi cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii dlaczego ceny (Base) w I kw 2020 r. są niższe niż 2019 r. o ponad 20 % – czy tylko z powodu …….?

Dlaczego z Towarowej Giełdy Energii znikną Terminowy Rynek Towarowy – co z notowaniami na kontraktach terminowych ?

OTF (Organised Trading Facility) co oznacza ta nazwa i jaki wpływ wywrze ta struktura na kształtowanie się rynku energetycznego w Polsce ?

Odpowiedzi na te pytania są bardzo istotne z punktu widzenia zarówno inwestorów jak i użytkowników końcowy w szczególności odbiorców przemysłowych. Mówiąc o cenach energii musimy mieć na uwadze, że ceny energii zarówno w Polsce jak i w Europie kształtują się w dwóch obszarach;

 • hurtowych cen energii – istotne dla wytwórców energii elektrycznej, którzy energię produkują i sprzedają do spółek obrotu lub sprzedają w formule CPPA (Corporate Power Purchase Agreement),
 • całkowitych cen energii (hurtowe ceny energii + koszty przesyłu) istotne dla odbiorców końcowych – w szczególności odbiorców przemysłowych.

Planując inwestycje w energetyce należy cenę naszego produktu tj. energii elektrycznej planować w okresie co najmniej 15-20 lat, co jest bardzo trudne, ale niezbędne abyśmy właściwie określili opłacalność naszej inwestycji.

Analizując możliwe warianty zmian ceny energii oddzielenie musimy analizować ceny hurtowe i koszty  przesyłu gdyż nie można zakładać tych samych scenariuszy zmian do tych dwóch różnych obszarów rynku energii. Dane II kw 2019 r. wg. Komisji Europejskiej świadczą że ceny hurtowe energii w Polsce są jedne z najwyższych w Europie 56,4 Euro za 1 MWh, dla przykładu Niemcy 35,7 Euro, Hiszpania 48,7 Euro za 1 MWh. Tak więc biorąc pod uwagę porównania rynku europejskiego należy zadać pytanie czy i jak szybko ceny hurtowe mogą jeszcze w Polsce rosnąć.

Ma to dla inwestorów chcących inwestować w fotowoltaikę zasadnicze znaczenie dla wyboru sposobu sprzedaży energii czy to w systemie aukcyjnym czy w formule PPA. Nie możemy zapominać, że w systemie aukcyjnym „wygrana cena aukcyjna” będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem inflacji i z poziomu np. 327 PLN za 1 MWh po 15 latach cena ta będzie na poziomie 400 zł./2026 r. – 490 zł/2034 r. za 1 MWh.

Jak ścieżka cen energii wpływa na opłacalność farm fotowoltaicznych czy instalacji produkujących energie na potrzeby własne ?

W przypadku odbiorców przemysłowych istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV produkujących energię na potrzeby własne są koszty zmienne przesyłu, które obecnie kształtują się na poziomie od 50 do 70 PLN za 1 MWh dla grupy taryfowej B (są to koszty zmienne przesyłu zależne od ilości zużytej energii). Zastanawiając się nad ścieżką kosztu zmiennego przesyłu należy wziąć pod uwagę, to że obecnie nie występuje opłata OZE, która pojawi się w przypadku realizacji projektów które wygrały aukcji oraz projektów które zostaną zrealizowane w systemie aukcyjnym w przyszłości np. morskie i lądowe farmy wiatrowe generujące największy wolumen opłaty OZE.

Od 2021 r. pojawi się również nowa pozycja tj. opłata mocowa, której obecnie nie ma, a szacowany poziom to  45 zł. za 1 MWh. Czy to możliwe, aby opłata mocowa dla 1 godziny szczytu wyniosła 1000 zł. za 1 MWh lub 300 zł. za 1 MWh dla 5 godzin szczytu – jaki wariant będzie obowiązywał ?

Z pewnością wzrost kosztów zmiennych przesyłu w najbliższym czasie prowadzić będzie do zwiększenia rentowności projektów OZE produkujących energię elektryczną na własne potrzeby odbiorców przemysłowych.

W trakcie szkolenia odpowiemy;

 • czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny jak liczyć jego opłacalność
 • jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego
 • jak opłacalne są fotowoltaiczne farmy dachowe produkujące energię na potrzeby własne firm
Program szkolenia Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2020
 1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku
 2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp
 3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
 4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule PPA
 5. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych
 6. Podsumowanie i dyskusja
Zobacz: http://doradcapv.pl/szkolenia/
Program szkoleniaFotowoltaika dla Firm – opłacalność
 1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych
 2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV
 3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX
 4. Koszty eksploatacyjne – Opex
 5. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
 6. Koszty stałe i zmienne przesyłu energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
 7. Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych
 8. Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
 9. Podsumowanie i dyskusja
Zobacz: http://doradcapv.pl/dachowe-przemyslowe-instalacje-pv/

Realizowane w 2019 r. szkolenia z niniejszej tematyki charakteryzują się wysoką satysfakcją  uczestników na poziomie 8,45 w skali od 1 do 10

Prognozowana przez uczestników naszych szkoleń średnia cena energii na aukcji 2019 dla instalacji do 1 MW mocy – wyniosła 325,8 PLN – najwyższa cena która wygrała aukcję 2019 wyniosła 327 PLN za 1 MWh

Prowadzący: Tomasz Falkowicz – blisko związany z takimi branżami: budownictwo,  energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i  członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji m.in.w  OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.W branży energetycznej pracował mi. jako dyr. w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie  również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in.EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Od ponad 10 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 20 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

Opcje promocyjne:

 • Uczestnicy wpłacający 100 % opłaty za szkolenie na 5 dni przed datą rozpoczęcia  otrzymają 5% rabatu
 • Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 % rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 %

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

Nr. konta do wpłat : 71 8600 0002 0010 0104 8742 0001