Szkolenie dla przedstawicieli dużych przedsiębiorstw. 1.2 POIiŚ 2014-2020

26 kwietnia 2017
Szkolenie dla przedstawicieli dużych przedsiębiorstw. 1.2 POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.2: Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

Termin: 16 maja 2017 r.; rejestracja od godz.8.30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku,
  • kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link przekierowujący)

Termin zgłoszeń: do dnia 11 maja do godz. 15.00

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika