Targi ENERGETAB 2022

24 września 2022
Targi ENERGETAB 2022

Prawie 15 tys. odwiedzających tegoroczne targi ENERGETAB zdecydowanie potwierdza prymat bielskich targów w branży energetyki i elektrotechniki oraz niezbędność odbywania osobistych spotkań biznesowych.

W dniach 13–15 września w Bielsku Białej odbyła się 35. edycja targów Energetab. Podczas trzech targowych dni 362 wystawców z 14 krajów Europy, Chin i Brazylii zaprezentowało bogatą gamę najnowszych urządzeń, aparatów, pojazdów i technologii do stosowania nie tylko w energetyce zawodowej i przemysłowej, lecz także przez prosumenta.

Na podstawie eksponowanych urządzeń, układów automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, urządzeń rozdzielczych wysokich i niskich napięć można było zaobserwować dążenie konstruktorów do podniesienia efektywności energetycznej działania zarówno samych urządzeń, jak i sterowanych procesów, poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania technologii energetycznych na środowisko.

Jak co roku został rozstrzygnięty konkurs targowy, do którego zostały zgłoszone 32 produkty. Medale i wyróżnienia zostały wręczone w pierwszym dniu targowym. Oto niektóre z nich: Nagroda Prezydenta Miasta Bielsko-Biała za serię kompensatorów mocy biernej pojemnościowej LED trafiła do firmyRabbit Sp. z o.o., Złoty Medal Targów ENERGETAB 2022 otrzymała firma SIEMENS ENERGY Sp. z o.o. za rozdzielnicę 145 kV typu 8VN1 Blue GIS™, Srebrny Medal Targów ENERGETAB 2022 przyznano firmie ZPUE SA za stację ładowania pojazdów elektrycznych, Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska otrzymała firma Corab S.A. za fotowoltaiczny system nadążny Corab System Tracker, Statuetka „Złoty Volt” Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki trafiła do firmy ZAMEL Sp. z o.o. za optymalizator pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych „eko-oze-pv”, natomiastPuchar Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyznano firmie SONEL SA za wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-536.

W Strefie OZE odbywały się pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń i rozwiązań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i jej magazynowaniem oraz przetwarzaniem. Z kolei w Strefie Elektromobilności prezentowano stacje ładowania różnych producentów oraz pojazdy elektryczne – niektóre z nich były do dyspozycji zwiedzających na torze do jazd próbnych.

Jak co roku, targom towarzyszyły konferencje i prezentacje promocyjne wystawców. I tak pierwszego dnia targów ważnym wydarzeniem była konferencja pt. „Przemysłowe i wielkoskalowe magazyny energii – funkcje i trendy rozwojowe” zorganizowana przez ZIAD Bielsko-Biała SA wraz z Radą Firm SEP. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak istotna jest obecnie potrzeba budowy dużych magazynów energii, niezbędnych do łagodzenia trudności w bilansowaniu potrzeb i podaży energii oraz utrzymania parametrów jakościowych systemu elektroenergetycznego. Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 100 osób, którzy na jej zakończenie zadawali pytania prelegentom.

Drugiego dnia targów swój finał miała konferencja „Fotowoltaika Dziś i Jutro”, której pierwsza część w wersji wideo odbyła się pod koniec maja. Dla jej uczestników – osób zawodowo i z pasją zajmujących się różnymi formami OZE – było to długo wyczekiwane spotkanie. Konferencję zainaugurował jej gość specjalny – prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, od wielu lat badający zagadnienia transformacji energetyki i projektujący jej drogę do elektroprosumeryzmu, przedstawiając w bardzo skrótowy sposób tę bardzo już rozbudowaną ideę. Interesujące kolejne prezentacje stanowiły doskonałe wprowadzenie do ożywionej dyskusji na zakończenie konferencji.

Tradycją staje się, że podczas targów ich organizator – ZIAD Bielsko-Biała – składa specjalne gratulacje firmom obchodzącym na targach swoje jubileusze.

Podczas ceremonii otwarcia targów Prezydent Bielska-Białej powiedział, że „jeszcze nigdy te targi nie były tak ważne, jak w tym roku”. Słowa te doskonale oddawały towarzyszący targom klimat: radości z ponownego spotkania, nadziei na dobre kontrakty, ale też obaw związanych z obecnym, bezprecedensowym kryzysem energetycznym.

Kolejna edycja targów ENERGETAB odbędzie w dniach 12–14 września 2023 r.

www.energetab.pl