Targi POL-ECO-SYSTEM 2016 otwarte, nagrody wręczone

12 października 2016

Targi POL-ECO-SYSTEM 2016 otwarte, nagrody wręczone

Uroczyste otwarcie targów POL-ECO-SYSTEM za nami. Wzięli w nim udział znamienici goście. Wręczono 11 Złotych Medali MTP, 10 statuetek Acanthus Aureus oraz 4 certyfikaty systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

O godzinie 11.30 oficjalnie otwarto tegoroczną edycję targów POL-ECO-SYSTEM. Uroczystość rozpoczął Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, Przemysław Trawa, który podkreślił międzynarodowość wydarzenia – ponad 25% wystawców targów to firmy z zagranicy.

Zaakcentował również istotne wydarzenia, które ściągnęły do Poznania nie tylko gości z Ministerstwa Środowiska, ale również delegacje z Indii, Austrii, Norwegii oraz Niemiec. Na targi zawitali także włodarze miast i wsi, by dyskutować o najistotniejszych dla branży problemach.

Głos zabrał również Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, który wspomniał o Forum Prezydentów Miast, odbywającym się podczas targów. Tematem spotkania, na które zostali zaproszeni prezydenci z innych miast polski był problem „Jak przyspieszyć poprawę jakości powietrza w polskich miastach?”.

Gości zebranych podczas uroczystości otwarcia przywitał także Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślał istotę współpracy z obszaru ochrony środowiska, nie tylko między państwami i regionami, ale również przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i kluczowymi instytucjami odpowiedzialnymi za ekologię. Na koniec swojego przemówienia wyraził przekonanie, że tylko synergia z różnych płaszczyzn zrównoważonego rozwoju jest w stanie przynieść daleko idące efekty.

Na zakończenie otwarcia symbolicznie przecięto wstęgę. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. Leszek Wojtasiak – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, R.V. Deshpande – Minister ds. Przemysłu i Gospodarki Rządu Stanowego Karnataka (wraz z towarzyszącą delegacją stanu Karnataka, Republiki Indii), Jego Ekscelencja Ajay Bisaria – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Indii w Polsce, Jego Ekscelencja Karsten Klepsvik – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Królestwa  Norwegii w Polsce, Tadeusz Dziuba – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Lissowski – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,   Marek  Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, prof.dr hab. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Iwona Koza – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prof. Andrzej Mizgajski – Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Marek Sozański – Przewodniczący Sądu Konkursowego „Złoty Medal”, Stanisław Kluza –  Prezes Zarządu, Banku Ochrony Środowiska, Stanisław Trzaskowski –  Dyrektor Centrum Informacyjnego Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,   Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,  Wojciech Janka – Prezes Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Aleksander Kozłowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, Jerzy Ziaja – Prezes Zarządu  Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Recyklingu, Tomasz Uciński –     Prezes Zarządu Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Kazimierz Poznański – Prezes Izby Gospodarczej  Metali Nierdzewnych  i Recyklingu, Ireneusz Niewiarowski –  Prezes  Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,  Ryszard Gajewski Prezes Polskiej Izby Biomasy, Marian Bosowski – Z-ca Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Zdzisław Krajewski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, starszy kapitan Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Dariusz Matczak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Krystian Ziemski – Konsul Honorowy Danii w Poznaniu, Romuald Szperliński – Prezydent Rady Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów I Kooperacji, Andrzej Łyko – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji, Lesław Wiatrowski – Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług,   Leszek Świętalski –  Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP,  Piotr Szewczyk – Przewodniczący Rady RIPOK (Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

W drugiej części ceremonii odbyła się gala nagród. W pierwszej kolejności do wystawców powędrowało 11 Złotych Medali MTP.

ZOBACZ laureatów

Wręczono także 10 statuetek Acanthus Aureus za najlepiej zaaranżowane targowe stoiska. Nagrodę tę otrzymali: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasada Królestwa Norwegii INNOVATION NORWAY Biuro Radcy Handlowego Ambasady, CONTENUR Polska Sp. z .o.o, Husqvarna Poland Sp. z o.o., P.P.U. OMEGA Sp. z o.o., Kärcher Sp. z o.o., Wende Recyclingtech s.c., PRONAR Sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

Natomiast certyfikaty systemu ekozarządzania i audytu  EMAS wręczono następującym firmom: TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, WPO ALBA S.A. z Wrocławia, ENGIE Services Sp. z o.o.- dawniej Cofely Services oraz Benecke-Kaliko SA z Wągrowca.

Targi POL-ECO-SYSTEM potrwają do piątku, 14 października. Ekspozycję wystawców można zwiedzać w pawilonach: 7A, 8, 8A, 5A oraz 5.

Więcej na www.polecosystem.pl