TECHNOKABEL

7 lipca 2021

 

TECHNOKABEL S.A. jest europejskiej klasy producentem kabli dla automatyki przemysłowej, sterowania, transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych, kabli komputerowych (w tym kabli strukturalnych), kabli wielkiej częstotliwości, przewodów audio i video (w tym profesjonalnych) oraz kabli specjalnych projektowanych według wymagań klienta.
Jednym z obszarów naszej oferty są jednożyłowe giętkie przewody SOLARTECH-4 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych.
Spółka prowadzi we własnym zakresie prace rozwojowe, systematycznie modernizując fabrykę i opracowując rokrocznie ponad setkę nowych wyrobów kablowych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii, wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców. W ostatnich latach została podwojona powierzchnia produkcyjna, zakupione zostały nowe urządzenia, zmodernizowano i skomputeryzowano kilka istniejących linii, co zwielokrotniło możliwości dostaw.
Nowoczesne wyposażenie fabryki oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów pozwala na produkcję zaawansowanych technicznie typów kabli spełniających najwyższe wymagania jakościowe odbiorców.
Największymi odbiorcami produkowanych przez nas kabli są: przemysły (w tym elektrotechniczny i elektroniczny, petrochemiczny, hutniczy), elektrownie, telekomunikacja, radiokomunikacja, łączność wojskowa, budownictwo oraz setki firm instalacyjnych.

 

Technokabel S.A.

ul. Nasielska 55

04-343 Warszawa

tech@technokabel.com.pl

tel. +48 22 516 97 77

fax. +48 22 516 97 87

www.technokabel.com.pl