...

Technologia akumulatorów cynkowo-powietrznych

8 lutego 2022
Technologia akumulatorów cynkowo-powietrznych

Demonstracyjny system magazynowania energii cynkowo-powietrznej (ZESS) o mocy 100 kW/1,5 MWh zostanie po raz pierwszy zainstalowany w Queens w stanie Nowy Jork, aby pokazać możliwości długoterminowego magazynowania energii tej technologii.

Kanadyjski producent akumulatorów Zinc8 Energy Solutions opracował unikalną technologię akumulatorów przepływowych, wykorzystującą cynk i powietrze jako paliwo, która według firmy jest w stanie zapewnić moc w zakresie od 20 kW do 50 MW przez 8 ggodz. lub więcej.
Modułowy system magazynowania energii w technologii cynkowo-powietrznej (ZESS) można skonfigurować do wielu długotrwałych zastosowań przez mikrosieci i media. Co więcej, ponieważ pojemność magazynowania energii ZESS jest determinowana tylko przez rozmiar zbiornika magazynującego cynk, technologia ta jest potencjalnie niezwykle opłacalna i skalowalna. Może służyć jako realna alternatywa dla baterii litowo-jonowych.

Demonstracyjny ZESS o mocy 100 kW/1,5 MWh zostanie zainstalowany w Fresh Meadows Community Apartments w Queens w stanie Nowy Jork dzięki umowie wdrożeniowej podpisanej między Zinc8 a Digital Energy Corp., nowojorskim deweloperem ciepła i energii elektrycznej (CHP). Projekt demonstracyjny jest również częściowo finansowany z dotacji przyznanej przez The New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) o wartości 460 400 USD (634 000 USD). ZESS wspomoże i poprawi ekonomikę budowanej już instalacji kogeneracyjnej w Apartamentach Fresh Meadows, która zostanie zintegrowana z istniejącą instalacją fotowoltaiczną. Projekt zademonstruje możliwości długoterminowego magazynowania energii w tej technologii.

Technologia ZESS
ZESS Zinc8 wykorzystuje energię z sieci lub odnawialnego źródła energii do generowania cząstek cynku w tym, co firma opisuje jako regenerator cynku, który jako produkt uboczny uwalnia tlen do atmosfery. Cząsteczki cynku są następnie przenoszone do zbiornika magazynowego i utrzymywane w jednostce elektrolitu z wodorotlenkiem potasu (KOH) do czasu, gdy będą potrzebne. Ilekroć potrzebna jest energia, cząsteczki cynku są następnie dostarczane do stosu energetycznego i ponownie łączone z tlenem w celu wytworzenia energii elektrycznej.
Produkt uboczny – tlenek cynku (ZnO) z tego procesu jest następnie zawracany do zbiornika magazynowego w celu późniejszej regeneracji.

Wegług Zinc8, technologia ZESS całkowicie oddziela powiązanie między energią a mocą. To oznacza, że skalowanie technologii Zinc8 można osiągnąć po prostu, zwiększając rozmiar zbiornika paliwa i ilość załadowanego paliwa cynkowego. Oznacza to ponadto, że koszty kapitałowe są znacznie zmniejszone w porównaniu z tradycyjnymi systemami magazynowania energii akumulatorów litowo-jonowych, a nawet innymi technologiami magazynowania energii w technologii przepływu, takimi jak Vanadium Redox Flow.

Źródło: Zinc8 Energy Solutions Inc.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika