Technologia magazynowania energii Advancion® firmy AES

12 października 2016
Technologia magazynowania energii Advancion® firmy AES

Światowy rynek energetyczny przechodzi właśnie na niskowęglową dietę, a oparte na akumulatorach technologie magazynowania energii sieciowej stanowią niezawodną alternatywę dla tradycyjnych elektrowni interwencyjnych i szczytowo-pompowych. Na całym świecie elektrownie rozbudowują się, by móc w sposób niezawodny i ekonomiczny bilansować obciążenie sieci i wprowadzać do obiegu energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Akumulatorowe systemy magazynowania energii sieciowej cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw energetycznych, gwarantując stałą gotowość do działania dzięki szybko reagującemu układowi bilansowania sieci. Modułowa konstrukcja i idąca za nią całkowita skalowalność stanowią dodatkowe atuty takiego rozwiązania. Według firmy badawczej Navigant Research znaczny potencjał tej technologii pozwoli przed 2020 rokiem uruchomić w 22 krajach instalacje magazynowania energii elektrycznej o łącznej pojemności 11 GW.

Andreea Strachinescu, kierownik Działu nowych technologii energetycznych przy Komisji Europejskiej, uważa że tempo wzrostu najlepiej widoczne będzie właśnie na Starym Kontynencie. „Stale rosnący udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych będzie wymagał przełomowych technologii, które umożliwią stabilizację i bilansowanie europejskich sieci energetycznych. Magazynowanie energii elektrycznej może w istotny sposób przyczynić się do powiększania udziału energii odnawialnej i budowania w Europie nowoczesnych sieci energetycznych. Wzorce zaczerpnięte z rynków wschodzących odegrają decydującą rolę w rozbudowie europejskich systemów magazynowania energii na szeroką skalę”.

Jak twierdzi Cyrille Brisson, wiceprezes ds. marketingu w obszarze EMEA sektora elektrycznego firmy Eaton, bazujące na akumulatorach technologie magazynowania energii pomagają zapoczątkować na europejskich rynkach nową epokę elastyczności energetycznej. „Technologie magazynowania energii niosą ze sobą ogromne zmiany, w efekcie których sieci energetyczne stają się mniej szkodliwe dla środowiska i sprawniej dostosowują się do aktualnych warunków. Oparte na zespołach akumulatorów systemy mają modułową i skalowalną konstrukcję, co ułatwia instalację w lokalizacjach o zróżnicowanych warunkach geograficzno-przyrodniczych. Okazują się przy tym niezwykle wydajnym narzędziem usprawniającym proces bilansowania sieci energetycznych. Wszystko to sprawia, że tego typu instalacje są coraz częściej wybierane przez operatorów sieci”.

Doskonały przykład wykorzystania tej technologii można znaleźć w holenderskim mieście Vlissingen, w którym na początku tego roku pracę rozpoczął układ akumulatorów o pojemności 10 MW. Instalacja złożona z 45 tysięcy akumulatorów litowo-jonowych pozwoli firmie TenneT, operatorowi sieci przesyłowych, sprawnie konkurować z tradycyjnymi generatorami i oferować usługi bilansowania sieci nie tylko na terenie Holandii, ale również w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Nowy system, pełniący funkcje szybko reagującego układu bilansowania sieci, umożliwi ponadto szersze wykorzystanie energii odnawialnej, zwiększenie niezawodności sieci oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji i kosztów eksploatacji.

Podobną inwestycję zrealizowano w Irlandii Północnej, gdzie na terenie elektrowni Kilroot w pobliżu miasta Carrickfergus zainstalowano układ magazynowania energii o łącznej pojemności 10 MW, złożony z połączonych ze sobą akumulatorów. Instalacja ta stanowi pierwszy etap szeroko zakrojonego planu modernizacji zakładającego budowę układu o pojemności 100 MW, który ma sąsiadować z elektrownią opalaną węglem, olejem i biomasą. Celem inwestycji jest uruchomienie niezawodnego, inteligentnego i ekonomicznego systemu wspierającego produkcję niskowęglowej elektryczności.

W obu przypadkach nowe instalacje oparto na technologii Advancion dostarczanej przez amerykańską korporację AES Energy Storage, która jest największym na świecie właścicielem i operatorem systemów magazynowania energii o łącznej pojemności 116 MW (w budowie lub na końcowym etapie projektowania znajdują się instalacje, które pomieszczą kolejne 268 MW energii sieciowej). Eaton, producent systemów zarządzania energią, oferuje technologię firmy AES jako część portfela zintegrowanych, sieciowych układów magazynowania energii skierowanych do odbiorców w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Przyglądając się poszczególnym rynkom, Brisson dostrzega ogromny potencjał dla nowej technologii.

Na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki udostępnieniem technologii magazynowania energii Advancion® firmy AES zajmuje się koncern Eaton.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika