Twerd inwestuje w rozwój technologii zarządzania energią z OZE

24 stycznia 2018
Twerd inwestuje w rozwój technologii zarządzania energią z OZE

Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd został beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i otrzymał dofinansowanie w ramach programu POIR, Działania 1.1 na realizację projektu pn. „Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle”.

Wzrost zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznych w Polsce w roku 2015 wyniósł według szacunków ponad 800% w stosunku do roku 2014, przy czym ocenia się, że 98% całej mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych w naszym kraju powstało w latach 2014–2015. W związku z powyższym głównym celem projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnego, nowego dla rynku krajowego systemu energoelektronicznego pozwalającego na integrację odnawialnych źródeł energii (w szczególności elektrowni fotowoltaicznych) zainstalowanych po stronie indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej (gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe) oraz zasobników energii z systemem elektroenergetycznym. Pozwoli on w sposób zrównoważony i efektywny zarządzać pozyskaną z OZE energią przede wszystkim na potrzeby własne odbiorcy, uniezależniając go od dostaw energii od lokalnego dystrybutora, jak również na potrzeby przesyłu energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego w celach komercyjnych, np. w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię lub w celu wsparcia bilansu energetycznego w systemie.

Zaletami opracowanego systemu będą kompleksowość oraz szeroka funkcjonalność w stosunku do produktów oferowanych na rynku. Spośród wielu funkcjonalności opracowanego urządzenia najważniejsze to: ultraszybkie skanowanie charakterystyki mocy elektrowni fotowoltaicznej z algorytmem globalnego śledzenia mocy szczytowej, zwiększona odporność na zaburzenia i zaniki napięcia sieci elektroenergetycznej, lokalne bilansowanie mocy biernej, możliwość równoległego łączenia modułów o mocy 20 kVA (skalowalność), zapewnienie nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej poprzez możliwość pracy systemu z siecią elektroenergetyczną lub autonomicznie na potrzeby własne konsumenta. W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu, poprzedzony budową modeli, opracowaniem zaawansowanych algorytmów sterowania oraz kompletnymi badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi.

Wartość projektu: 4 304 050,23 PLN

Przyznane dofinansowanie: 3 155 055,83 PLN

Czas realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020 r.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika