Ulgi podatkowe finansujące rozwój innowacyjności

11 października 2019
Ulgi podatkowe finansujące rozwój innowacyjności

Myśląc o finansowaniu innowacyjności, przedsiębiorcy na pierwszym miejscu wymieniają dotacje. Tymczasem równie efektywne, a często łatwiejsze do uzyskania są ulgi podatkowe przeznaczone na rozwój działań innowacyjnych.

 Wsparcie rządowe dla prosumentów spowoduje dynamiczny rozwój w gronie dostawców odpowiednich urządzeń i instalacji i w naturalny sposób napędzi także rozwój ich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł kierowany jest do tych firm, które rozwijają lub produkują nowoczesne urządzenia lub informatyczne systemy do zarządzania nimi na rzecz wszelkich instalacji OZE, w tym prosumenckich.

Ulga na B+R

Podatnicy mogą zyskać korzyść w podatku dochodowym, jeśli w danym roku podatkowym ponosili wydatki na prace badawczo-rozwojowe (B+R). Oznacza to, że rozwijali produkty poprzez np. ich nowe konstrukcje, wykorzystanie nowych materiałów, budowanie prototypów i następnie pilotaże i testy. Analogicznie dotyczy to rozwoju oprogramowania, które np. służy do zarządzania i sterowania produktami.

Ulga działa w bardzo prosty sposób – podatnik normalnie rozlicza wszystkie koszty w księgach, a dodatkowo na koniec roku podatkowego, koszty kwalifikowane prac B+R ponownie (100%) odpisuje od podstawy opodatkowania. Tym samym podatnik płacący 19-procentową stawkę podatku dochodowego uzyskuje taką właśnie korzyść na kosztach kwalifikowanych.

Ulga ma naprawdę wiele zalet, szczególnie w porównaniu z  dotacją. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że:

  • nie ma znaczenia wynik prac B+R – mogą zakończyć się niepowodzeniem lub zostać przerwane w dowolnym momencie,
  • znaczenie ma koszt poniesiony w danym roku podatkowym,
  • nie ma znaczenia sposób komercjalizacji wyników prac B+R,
  • uzyskaną korzyścią podatkową można dysponować w sposób dowolny,
  • nie są wymagane przetargi ani inne procedury w związku z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych,
  • ulga B+R nie jest wliczana do limitu pomocy de minimis,
  • nie opracowuje się wniosku o dostęp do ulgi ani nie bierze udziału w konkursie – ulga jest dostępna dla każdego podmiotu prowadzącego działalność B+R w danym roku podatkowym i jest wykazywana w deklaracji za dany rok;
  • z ulgi mogą skorzystać także podatnicy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na podstawie zezwolenia związanego ze specjalną strefą ekonomiczną (tzw. polska strefa inwestycji), ale tylko w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem;
  • w przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych.

Fot. Skanska

Całość można przeczytać w numerze 3/2019 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj