UOKiK bada nieprawidłowości w branży fotowoltaicznej

18 lutego 2021
UOKiK bada nieprawidłowości w branży fotowoltaicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  poinformował, że w minionym roku otrzymał ponad 60 sygnałów konsumenckich w sprawie nieprawidłowości w branży fotowoltaicznej.

Zgłoszenia dotyczyły np. montażu paneli fotowoltaicznych, podłączenia mikroinstalacji i rozliczenia energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. Najwięcej było skarg na utrudnianie konsumentom odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy. W tej sprawie UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające wobec jednej ze spółek.

Źródło: UOKIK

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika

CZYTAJ TAKŻE