URE ogłosił tegoroczne aukcje

22 kwietnia 2021
URE ogłosił tegoroczne aukcje

Prezes URE opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE.

Zgodnie z opublikowanym na początku kwietnia harmonogramem aukcje odbędą się w dniach od 26 maja do 11 czerwca i zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca.

Od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji, z czego siedem przeznaczonych jest dla nowych instalacji. W sumie w ośmiu aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości blisko 24 mld zł.

Ogłoszenia dla każdej z sesji aukcji zostały dziś opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Poniżej kalendarz planowanych do przeprowadzenia aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br.

Regulamin aukcji

Zaplanowane na ten rok aukcje będą prowadzone zgodnie z ustalonym przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

Kalendarz planowanych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne:

Źródło: URE