Uruchomienie elektrowni słonecznej na dachach wrocławskich wieżowców

13 grudnia 2017
Uruchomienie elektrowni słonecznej na dachach wrocławskich wieżowców

W najbliższy poniedziałek zostanie oddana do użytkowania elektrownia słoneczna zlokalizowana na dachach 35 wrocławskich wieżowców. To pierwsza tego typu i w tej skali inwestycja w Polsce, unikatowa także w Europie. Na dachach wieżowców zamontowano łącznie blisko 3 tys. paneli fotowoltaicznych. Mieszkańcy zapłacą za prąd nawet 16 razy mniej. Inwestycję zrealizowano ze wsparciem funduszy rządowych. Na inwestycji skorzystają środowisko naturalne i mieszkańcy.

Wrocławska Elektrownia Słoneczna – niektóre liczby i fakty:

  • 35 wieżowców, na których zamontowano panele fotowoltaiczne
  • blisko 3 tys.. paneli fotowoltaicznych
  • o ponad 600 t mniejsza roczna emisja CO2 do atmosfery, co odpowiada asymilacji tego gazu cieplarnianego przez około 150 ha lasu, czyli 50 tys. drzew
  • 15 tys. wrocławian skorzysta z prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne na cele oświetlenia części wspólnych budynków, zasilenia wind, hydroforni i urządzeń elektrycznych budynków
  • 700 tys. kWh rocznie produkcji energii elektrycznej ze Słońca (odnawialne źródła energii)
  • 0,5 ha – łączna powierzchnia dachów, które wykorzystano pod panele fotowoltaiczne
  • 4,2 mln zł – łączny koszt inwestycji z programu Prosument, z czego 2,5 mln zł w formie pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach, a 1,7 mln zł w formie dotacji. Inwestycję zrealizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego programu Prosument. WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymał pieniądze z NFOŚiGW na realizację tego programu na Dolnym Śląsku
  • Instalacje fotowoltaiczne znajdują się na dachach nieraz odległych od siebie budynków, ale dostarczają prąd jako jedna elektrownia

Więcej w numerze 4/2017 „Magazynu Fotowoltaika”.

Zaprenumeruj