...

USA – propozycja standaryzacji wielkości ogniwa na poziomie 210 × 210 mm

13 kwietnia 2022
USA – propozycja standaryzacji wielkości ogniwa na poziomie 210 × 210 mm

Standaryzacja branży fotowoltaicznej wokół technologii ogniw 210 mm zapewnia najbardziej obiecującą drogę do rozwiązania pilnej potrzeby przyspieszenia transformacji energetycznej.

Pomimo rosnącej z roku na rok mocy elektrowni fotowoltaicznych, obecne tempo wciąż pozostaje daleko w tyle za tym, co USA powinny instalować, aby osiągnąć wyznaczony cel. Stany Zjednoczone chcą sprawić, aby energia słoneczna do 2030 r. stanowiła 30% produkcji energii elektrycznej. Aby osiągnąć ten cel, USA muszą zwiększać moc instalacji PV z obecnej średniej wynoszącej około 30 GW do ponad 48 GW rocznie.

Chociaż cel ten może wydawać się nieosiągalny, branża może podjąć natychmiastowe kroki w celu zwiększenia wydajności instalacji fotowoltaicznych. Jednym z takich środków jest standaryzacja wokół technologii 210 mm. Technologia fotowoltaiczna 210 mm zapewnia bowiem lepszy LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej) w dłuższym okresie.

Zalety technologii ogniwa 210 mm
Pierwszą korzyścią technologii z ogniwami 210 mm jest niższy poziom uśrednionych kosztów energii elektrycznej (LCOE) ze względu na wyższą moc wyjściową modułów niż średnia stosowana obecnie w branży. Cechy te powodują, że osiągniecie takiego samego poziomu wytwarzania energii przez system fotowoltaiczny wymaga mniejszej liczby modułów i komponentów niż w systemie z modułami o mniejszych rozmiarach ogniw.

Większe ogniwa oznaczają większe moduły. Stosowanie różnej wielkości ogniw nie ma uzasadnionego sensu ekonomicznego. Prowadzi to do wzrostu kosztów surowców i braku kompatybilności komponentów. Tymczasem standaryzacja wielkości ogniwa 210 mm przyspieszy czas instalacji ze względu na powszechne dopasowanie głównych elementów instalacji.
Ponadto standaryzacja przynosi korzyści całemu łańcuchowi dostaw. Przejście do standaryzacji technologii ogniwa 210 mm poprawiłoby wydajność produkcji, zoptymalizowałoby zakupy i doprowadziło do większej innowacyjności technologicznej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw.

Łącznie korzyści te pomogą przemysłowi osiągnąć nie tylko parytet sieci, lecz także pozycję sieci, zapewniając wartość i skalowalność niezbędną do spełnienia pilnego i ambitnego celu w zakresie przechodzenia na energię odnawialną.

Wielu głównych producentów i dostawców rozwiązań fotowoltaicznych, kierowanych przez Trina Solar, połączyło się, tworząc sojusz 600 W+ PV Open Innovation Ecological Alliance. Sojusz pozwala na większą współpracę, koordynację i dzielenie się pomysłami między jego członkami. Jest to pierwszy przypadek szerokiego pokosu firm fotowoltaicznych wyższego i niższego szczebla, które wspólnie wzywają do ogólnobranżowej standaryzacji określonego rozmiaru wafla.

Standaryzacja wokół technologii 210 mm pomoże szybciej uzyskiwać efekt skali
Oceny przeprowadzone przez strony trzecie pokazują, że moduły Vertex 210 mm 600 W+ zapewniają najniższe LCOE i CAPEX (wydatki inwestycyjne). Oszczędności te mogą dodatkowo zachęcić do budowania instalacji fotowoltaicznych o większych mocy, ponieważ EPC (deweloperzy budujący farmy fotowoltaiczne) mogą zaoferować jeszcze większą wartość przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i finansistom poszukującym ofert projektów fotowoltaicznych.

Źródło: Trina Solar