Usługa spełniająca standardy europejskie

12 czerwca 2017
Usługa spełniająca standardy europejskie

Podczas 28. edycji Medalu Europejskiego, konkursu organizowanego przez Business Centre Club, WeEnergy, produkt Energii dla firm, otrzymał nagrodę za usługę spełniającą standardy europejskie.

Medal Europejski przyznaje Business Centre Club przy wsparciu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Projekt jest niekomercyjny i ma ogólnopolski zasięg. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, wzbudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

WeEnergy umożliwia przedsiębiorstwom odbiór energii z sieci, a także produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek do Energii dla firm. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą znacznie zmniejszyć koszty produkcji energii. Energia dla firm pomaga w doborze odpowiedniej instalacji, uzyskaniu dofinansowania oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Energia dla firm jest jednym z największych niezależnych sprzedawców energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. Spółka była jedną z pierwszych, która rozpoczęła działalność w 2010 r. na liberalizowanym polskim rynku energii elektrycznej. Od 2010 r. Energia dla firm jest członkiem Towarowej Giełdy Energii. Obecnie spółka obsługuje ponad 26 tys. klientów, sprzedając im rocznie blisko 1 TWh energii elektrycznej i ponad 1,2 TWh paliwa gazowego. Dostarcza przedsiębiorstwom kompleksowe rozwiązania energetyczne i okołoenergetyczne. Grupa posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w segmencie klienta biznesowego (B2B).

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika