Ustawa o OZE w Sejmie

20 maja 2016
Ustawa o OZE w Sejmie

Propozycja zmian w ustawie o OZE m.in. w zakresie przepisów dotyczących prosumentów, systemu aukcyjnego i biomasy był kolejnym punktem 19. posiedzenia Sejmu w dniu 19 maja 2016 r. To założenia poselskiego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, nad którym posłowie rozpoczną prace.

Projekt wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego celem jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w przepisach dotyczących OZE, które nie weszły jeszcze w życie na mocy ostatniej nowelizacji. Projekt zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy.

Zgodnie z założeniami projektu na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Kolejność przeprowadzania aukcji dla poszczególnych koszyków określać będzie minister energii.

Projekt ma wprowadzić przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o tzw. prosumentów, czyli takie osoby, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. Ich działania mają być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych.

Projekt wprowadza też m.in. pojęcia mikro- i makroklastru energii tj. porozumienia interesariuszy. Porozumienia tego typu mogłyby zapewnić m.in. lokalną samowystarczalność energetyczną. Projekt odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną.  Zdaniem projektodawców istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców. Projekt zakłada też m.in. możliwość budowy instalacji spalania wielopaliwowego, zmienia definicję instalacji OZE i wprowadza nową – hybrydowej instalacji.

Zgodnie z projektem Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej zostanie zastąpiony przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika