Uzgadnianie projektów instalacji PV z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

10 września 2020
Uzgadnianie projektów instalacji PV z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Najważniejszym wnioskiem z różnych badań prowadzonych w Europie jest to, że  prawidłowo zainstalowane systemy PV są superbezpieczne. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie norm, standardów i przepisów zawierających wytyczne dotyczące poprawnego projektu i instalacji.

Zmiany w Ustawie – Prawo budowlane

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) z dniem 19 września 2020 roku nowe brzmienie otrzymuje art. 29, a wraz z nim:

  1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (…) wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu:

  1. c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW1 stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

A zatem po 19 września 2020 roku konieczne będzie wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla nowo projektowanej instalacji fotowoltaicznej, gdy łączna moc modułów będzie większa niż 6,5 kWp. Projekt takiej instalacji będzie również wymagał obowiązkowego uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagi na art. 29 ust. 2. pkt 16 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

Zakres opracowania powinien obejmować wszystkie elementy istotne w kontekście projektowanej instalacji wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117) i będzie ono zależne m.in. od kategorii zagrożenia ludzi w przedmiotowym budynku.

Artykuł podsumowujący najważniejsze zasady i kryteria wyboru elementów systemu oraz zalecenia dotyczące instalacji w kontekście uzgadniania projektów instalacji PV z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ukaże się w numerze  3/2020 Magazynu Fotowoltaika. Zaprenumeruj

Źródło: https://www.forum-fronius.pl/uzgadnianie