W Sejmie o magazynowaniu energii

23 września 2016
W Sejmie o magazynowaniu energii

21 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii dotyczące znaczenia magazynów energii dla budowania systemu energetyki rozproszonej. Po zakończeniu posiedzenia zorganizowana została konferencja prasowa.

Przedmiotem posiedzenia PZGiE były magazyny energii jako element budowania systemu energetyki rozproszonej. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Na zaproszenie przewodniczącego zespołu, posła Ireneusza Zyski, prezentację na temat znaczenia magazynów energii w procesie przechodzenia od energetyki scentralizowanej do rozproszonej wygłosiła Barbara Adamska, ekspert rynku magazynowania energii. Podczas swojego wystąpienia mówiła o różnych metodach magazynowania energii, stosowanych w systemie elektroenergetycznym. Wskazała na dynamiczny rozwój zasobników elektrochemicznych w ostatnich latach. Zaznaczyła jednak, że zasobniki elektrochemiczne, czyli baterie, w niektórych zastosowaniach nie są wystarczające. Rozwiązania hybrydowe, rozbudowane o superkondensator czy rozwiązania bazujące na wodorze, będą stanowiły kolejny krok w technologiach magazynowania energii elektrycznej. Ten temat pogłębił dr hab. inż. Bogusław Pierożyński, od lat prowadzący badania w zakresie wytwarzania, przechowywania oraz wykorzystania wodoru.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Ireneusz Zyska, przewodniczący – jeszcze raz podkreślił znaczenie magazynowania energii w procesach zachodzących na polskim rynku energii, zwłaszcza w kontekście tworzenia klastrów energii. Wiceminister Andrzej Piotrowski mówił o różnych metodach magazynowania energii i konieczności dostosowania ich do lokalnych warunków. Barbara Adamska z kolei wskazała na potencjał rozwoju technologii magazynowania energii w Polsce i możliwości zbudowania przewagi konkurencyjnej naszego kraju w tym zakresie. Zaprosiła też do dalszej dyskusji na temat roli magazynowania energii w naszym kraju podczas I Międzynarodowego Kongresu: Magazynowanie Energii w Polsce, który odbędzie się 20 października 2016 r. w Warszawie.

Transmisja z obrad Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii 21 września 2016 r. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=40245DCBB884B3C1C12580170026FC95#

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika