W Siedlcach powstanie laboratorium fotowoltaiczne

12 czerwca 2018
W Siedlcach powstanie laboratorium fotowoltaiczne

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) buduje w Siedlcach laboratorium fotowoltaiczne. Celem inwestycji realizowanej na terenie miejscowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) jest przede wszystkim porównanie różnych technologii PV. Spółce zależy na uzyskaniu miarodajnych danych z różnych rodzajów paneli słonecznych: ich czasu eksploatacji, produkcji, zmiany parametrów pod wpływem zmieniających się warunków pogodowych. Projekt wpisuje się w realizowany przez PGE EO program budowy farm fotowoltaicznych.

Podczas konferencji, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2018 r., wiceprezydent Siedlec Piotr Niewiadomski, przedstawiciele PWiK oraz PGE Energia Odnawialna zaprezentowali część wykonanych prac i przedstawili szczegóły inwestycji. Instalacja składać się będzie się z 24 stołów, na których znajdą się różnorodne moduły PV. Całość zostanie podzielona na osiem grup o różnych właściwościach technologicznych. Badany będzie m.in. optymalny kąt nachylenia paneli względem promieni słonecznych. Porównywane mają być też zestawy bateryjne, mikroinwertery oraz optymizery. Wśród urządzeń zainstalowanych w Siedlcach znajdą się panele polikrystaliczne, monokrystaliczne, a także cienkowarstwowe. Laboratorium zostanie wyposażone w system monitorowania, gromadzenia danych, analizy pracy oraz raportowania i sterowania pracą. Jego moc będzie wynosić 100 kW (czas pracy ok. 1000 godz.), co przełoży się na produkcję ok. 100 MWh.

Realizowany w Siedlcach projekt wpisuje się w program PGE EO mający na celu budowę elektrowni fotowoltaicznych. Spółka rozważa m.in. możliwość nabycia projektów instalacji PV o mocy jednostkowej do 1 MW – zarówno posiadających gwarancje realizacji w systemie aukcyjnym, jak i już funkcjonujących w tym systemie rozliczeń.

PGE EO planuje również budowę magazynu energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh w pobliżu należącej do niej elektrowni szczytowej Porąbka-Żar oraz elektrowni fotowoltaicznej na górze Żar.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika