W Świdniku powstanie nowe laboratorium badawcze PV

30 października 2017
W Świdniku powstanie nowe laboratorium badawcze PV

28 września br. XDISC podpisał z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-biznesowego firmy XDISC SA”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z założeniami laboratorium ma służyć nie tylko wewnętrznym potrzebom, lecz także pozwolić na nawiązanie współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność rozwojową, które nie posiadają wystarczającego zaplecza technicznego i technologicznego, szczególnie z firmami z branży fotowoltaicznej i elektrotechnicznej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 100 048,56 zł. Kwota dofinansowania to 2 000 023,68 zł. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 r.

Fot. XDISC