...

Warszawskie szkoły otrzymają instalacje fotowoltaiczne od E.ON Polska

3 czerwca 2022
Warszawskie szkoły otrzymają instalacje fotowoltaiczne od E.ON Polska

E.ON Polska ogłosił wyniki projektu SłuchaMY Was, skierowanego do warszawskich szkół podstawowych. Pięciu laureatów otrzyma instalacje fotowoltaiczne. Stołeczny Ratusz poparł inicjatywę i zaangażował się w pomoc przy realizacji formalnej strony konkursu. Jury przyznało też fundusze na realizację wyróżnionych szkolnych ekoinicjatyw. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. kompost ze skórek z bananów, jadłodzielnia i stworzenie szkolnego ekosystemu.

Do projektu mogły zgłaszać się warszawskie szkoły podstawowe. Jury oceniło ostatecznie osiemnaście zgłoszeń i przyznało nagrody najbardziej inspirującym, angażującym i najciekawszym ekoinicjatywom. Przy ocenie projektów komisja zwracała uwagę m.in. na to, w jaki sposób, dzięki realizacji zgłoszonej inicjatywy, placówka stanie się bardziej przyjazna dla środowiska.

Pomysłowość i kreatywność dzieci była dla nas inspirująca ‑ skomentowała Aleksandra Smyczyńska, dyrektorka komunikacji E.ON w Polsce. ‑ Wszystkie projekty były bardzo przemyślane. Każdy z nich miał realny wpływ na zmniejszenie śladu środowiskowego szkoły.  Bardzo ucieszyło nas zaangażowanie uczniów i ich dojrzała świadomość tego, jak ważne są działania prośrodowiskowe.

W projekcie SłuchaMY Was łącznie wyróżniono siedem szkół. Pięć placówek zostało nagrodzonych instalacjami fotowoltaicznymi – każda o mocy 20 KWp. Trzy spośród nich otrzymały również środki na dofinansowanie realizacji ekoinicjatyw. Jednocześnie Fundacja E.ON w Polsce postanowiła przekazać darowiznę na dofinansowanie realizacji dwóch dodatkowych projektów dla szkół, które nie zmieściły się w pierwszej piątce, a zgłosiły wyjątkowo inspirujące pomysły.

Jednym z kluczowych priorytetów w naszej dzielnicy jest ekologia, dlatego tym bardziej cieszy nas, że aż dwie z wawerskich szkół wygrały w konkursie na szkolne eko-inicjatywy. Pokazuje to, że kwestia eko-odpowiedzialności stała się nieodłącznym elementem kształcenia już od najmłodszych lat. Nagroda w postaci paneli fotowoltaicznych nie tylko przyczyni się do oszczędności, ale także w praktyce pokaże uczniom ze zwycięskich szkół wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. – Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer

Projekt SłuchaMY Was jest związany z inicjatywami E.ON prowadzonymi pod hasłem „MY może więcej”. Oddaje ono przekonanie firmy, że każde, nawet najmniejsze działanie, przyczynia się do większych zmian na rzecz ekologii i klimatu. E.ON chce razem ze społecznościami lokalnymi, w których działa, tworzyć otoczenie przyjazne środowisku naturalnemu.

Szczegółowe informacje o projekcie, a wkrótce także bank inspirujących ekopomysłów można znaleźć na stronie www.szkolnaekoinicjatywa.pl.