...

Więcej OZE w Wielkopolsce

18 kwietnia 2019
Więcej OZE w Wielkopolsce

Enea Operator i Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł. Inwestycję w sieć Enea Operator zrealizuje na terenie województwa wielkopolskiego.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie dodatkowego potencjału przyłączania do sieci źródeł energii odnawialnej, a tym samym stworzy większe możliwości rozwoju tych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto, poprzez unowocześnienie infrastruktury energetycznej projekt wpłynie na poprawę warunków zasilania odbiorców, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę trzech stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia na średnie. Przebudowane zostaną stacje Czarnków, Piastowice oraz stacja Fałkowo. Wszystkie zlokalizowane są na terenie województwa wielkopolskiego.

Umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego” przewiduje prawie 8 mln zł dofinansowania unijnego. Całkowita wartość projektu to ponad 23 mln zł brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika