Większe możliwości przyłączania zielonej energii na terenie Lubelszczyzny

5 lutego 2020
Większe możliwości przyłączania zielonej energii na terenie Lubelszczyzny

PGE Dystrybucja Oddział Lublin oddała do użytku zmodernizowany Główny Punkt Zasilania w Kraśniku, który zwiększy możliwości przyłączania zielonej energii na terenie Lubelszczyzny. Inwestycja wpłynie pozytywnie na rozwój odnawialnych źródeł energii, a także aktywizację gospodarczą całego regionu.

Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej lubelski oddział PGE Dystrybucja zakończył właśnie nową inwestycję, zwiększającą możliwości przyłączenia do sieci dużych farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych. Realizacja ta znacząco zwiększy bezpieczeństwo energetyczne odbiorców, podniesie udział zielonej energii w polskim miksie energetycznym oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu.

Dnia 30 stycznia br. w obecności władz państwowych i samorządowych,  uroczyście oddano do użytkowania nowoczesną stację 110/30/15 kV GPZ Budzyń w Kraśniku.

Fot. PGE

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika