Wirtualne elektrownie. Jak przygotować się do realizacji inwestycji w Polsce?

21 marca 2017
Wirtualne elektrownie. Jak przygotować się do realizacji inwestycji w Polsce?

Jednym ze sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności, stabilności i konkurencyjności energetyki rozproszonej jest wykorzystanie technologii wirtualnych elektrowni (ang. virtual power plants), a także coraz szybciej rozwijającej się technologii zaawansowanych magazynów energii. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

Koncepcje wirtualnej elektrowni bądź też magazynowania energii znajdują coraz szersze zastosowanie przemysłowe (komercyjne) w krajach Unii Europejskiej. Tymczasem w Polsce ich wykorzystanie jest wciąż znikome. Warto przyjrzeć się realizacji podobnych przedsięwzięć w Europie, by móc przygotować się do realizacji inwestycji w Polsce.

Dnia 28 lutego 2017 r. w Częstochowie odbyła się II edycja specjalistycznego seminarium organizowanego przez firmę CBE Polska oraz Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej„Wirtualne elektrownie, magazyny energii i spółdzielnie energetyczne”. Wydarzenie powstało przy współpracy z partnerami strategicznymi: EMU, BTC Business Technology Consulting, PSI Polska, DNV GL Energy, oraz firmami: Connect Point, SAP Polska, Lenovo i WAGO ELWAG, którzy prezentowali się jako eksperci technologiczni i wystawcy. Seminarium było objęte patronatem honorowym: Ministerstwa Energii RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EASE, SEDC, PIIT, SIT, SEO, SEP, UPEBI, KIGEiT, NOT, PIME, PSES, SGPEO, IEO EC BREC.

Bardzo ważną częścią seminarium był panel dyskusyjny, w którym eksperci dyskutowali na temat korzyści dla polskiego rynku energii i wyzwań, przed którymi stoi, w związku z wprowadzeniem nowych form przedsiębiorczości energetycznej. Wśród panelistów byli:

  • Maciej Kapalski, główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii,
  • Piotr Ordyna, doradca Zarządu ds. Regulacji, Tauron Dystrybucja SA,
  • Mieczysław Wrocławski, dyrektor Departamentu Innowacji, ENERGA Operator SA,
  • dr Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki,
  • Damazy Ćwikowski, członek Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego,
  • Janusz Gajowiecki, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej,
  • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej EC BREC,
  • dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk, Rozwój Biznesu Utilities, Globema.

Moderatorem dyskusji był prof. dr inż. Zbigniew Hanzelka z Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Pełna relacja z wydarzenia