Wodociągi Białostockie chcą uniezależnić się od czarnej energii

26 lutego 2021
Wodociągi Białostockie chcą uniezależnić się od czarnej energii

Wodociągi Białostockie chcąc obniżyć koszty działalności i nie podnosić cen za wodę i odbiór ścieków zdecydowały się na wybudowanie kolejnej farmy fotowoltaicznej. Spółka ma już jedną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW (238 paneli) w Jurowcach.

Nowa farma, która zostanie wybudowana w Stacji Uzdatniania Wody na Pietraszach, będzie miała moc 1 MWp. Prąd wyprodukowany przez farmę pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną do uzdatniania wody dostarczanej mieszkańcom Białegostoku. Docelowo Wodociągi Białostockie chcą uniezależnić się od czarnej energii.

Ta inwestycja to część dużego projektu realizowanego przez Wodociągi Białostockie związanego z optymalizacją gospodarki wodno-ściekowej. Spółka otrzyma ponad 3 mln zł wsparcia z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Do realizacji tego przedsięwzięcia Wodociągi Białostockie w drodze postępowania przetargowego jako najkorzystniejszą ofertę wybrały ofertę złożoną przez z firmę Elektromontaż Wschód należaca do grupy kapitałowej  Elmont Grupa. Wybrany Generalny Wykonawca już po raz kolejny wkroczy na teren Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. W ubiegłym roku Elektromontaż zakończył na terenie stacji budowę Trzeciego Pulsatora. Tym razem zamontuje na zbiornikach czystej wody panele fotowoltaiczne wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin zakończenia inwestycji jest przewidziany na IV kwartał 2021 roku.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika