Wsparcie europejskiego sektora fotowoltaicznego

19 kwietnia 2024
Wsparcie europejskiego sektora fotowoltaicznego

W dniu 15 kwietnia br. została podpisana Europejska Karta Solarna (ang. European Solar Charter), określająca szereg dobrowolnych działań, które należy podjąć w celu wsparcia unijnego sektora fotowoltaicznego.

Dokument  podpisało 23 ministrów energii UE ( w tym z Polski), a także około 100 przedstawicieli europejskiego sektora energii słonecznej). Stanowi on zobowiązanie rządów i sektora do wspierania europejskiej produkcji energii słonecznej takich jak:

– włączanie produktów fotowoltaicznych do portfeli wszystkich uczestników rynku fotowoltaicznego i uwzględnianie tej kwestii w strategiach zakupowych inwestorów,

– utrzymanie i, tam gdzie to możliwe, rozwijanie obecnych mocy produkcyjnych w Europie, w celu zaspokojenia popytu na produkty fotowoltaiczne ze strony sektorów publicznego i prywatnego

– wczesne wdrożenie odpowiednich NZIA i promowanie innowacyjnych form wykorzystania energii słonecznej, takich jak agrowoltaika, pływające elektrownie PV,  fotowoltaika zintegrowana z infrastrukturą, fotowoltaika zintegrowana z pojazdami lub fotowoltaika zintegrowana z budynkami.

Dokument w wersji angielskiej:  https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy/european-solar-charter_en

Źródła: SolarPowerEurope, EU

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika