Wspólnotowy cel udziału OZE

3 stycznia 2018
Wspólnotowy cel udziału OZE

Kraje UE porozumiały się 18 grudnia 2017 r. w sprawie nowych przepisów dot. energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Chcą, żeby udział OZE w produkcji energii wyniósł 27 proc. do 2030 r. Kolejnym etapem będą negocjacje tej propozycji z Parlamentem Europejskim. Zgodnie z tym porozumieniem, Unia Europejska jest zobowiązana do tego, żeby do 2030 r. przynajmniej 27 proc. całkowitej konsumpcji energii pochodziło z odnawialnych źródeł.

W sektorze transportu cel dotyczący udziału energii odnawialnej ustalono na 14 proc. do 2030 r. dla każdego kraju (minimalny udział zaawansowanych biopaliw ma wynosić 3 proc., a maksymalny udział biopaliw pierwszej generacji nie więcej niż 7 proc.). Nowe przepisy dotyczą bioenergii, zrównoważonego rozwoju, transportu, energii elektrycznej.

Fot. http://www.architecturalercord.com, Contanin Meyer

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika