Wyłącznik bezpieczeństwa PROJOY’S Firefighter – skutecznie zapewnia bezpieczeństwo systemu fotowoltaicznego

3 sierpnia 2021
Wyłącznik bezpieczeństwa PROJOY’S Firefighter – skutecznie zapewnia bezpieczeństwo systemu fotowoltaicznego

Fotowoltaiczne systemy dachowe są szeroko stosowane w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach i Japonii. Jako że stanowią one system funkcjonujący w bezpośredniej bliskości obszaru działalności człowieka, coraz więcej ekip ratowniczych i strażaków zdaje sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, jakie niosą za sobą działające instalacje fotowoltaiczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, wyeliminowanie ryzyka, zapobieganie zagrożeniu pożarem obiektów z systemem fotowoltaicznym, zapewnienie nieprofesjonalnemu personelowi możliwości rozpoznania i zadziałania w momencie powstania zagrożenia –  stały się powszechną troską na całym świecie.

Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w systemie fotowoltaicznym

System fotowoltaiczny jest bezpieczny pod warunkiem właściwego zabezpieczenia. Wyłącznik DC jest zintegrowany z falownikami PV, ale nawet gdy wyłącznik DC jest wyłączony, nadal będzie występowało napięcie 600–1500 V DC między falownikiem
a modułąmi fotowoltaicznymi. Dopóki na moduł pada światło, po stronie DC będzie generowane napięcie 600–1500 V. Jeśli pożar wystąpi w instalacji bez wyłącznika bezpieczeństwa, prąd stały o wysokim napięciu wewnątrz modułów, modułów lub między modułem a falownikiem zagraża bezpieczeństwu osobistemu strażaków. Z drugiej strony większość obwodów elektrowni fotowoltaicznych wykorzystywała obwód prądu stałego o napięciu 600–1000 V (niektóre nawet do 1500 V). W rzeczywistości wystąpienie łuku elektrycznego prądu stałego może być spowodowane usterkami takimi jak słabe połączenie, słaba jakość styków, starzenie się izolacji, zawilgocenie izolacji itp. Moduły fotowoltaiczne generują energię elektryczną także wtedy, gdy wystąpi usterka po stronie DC. Prąd stały nie ma przejścia przez zero, więc prąd zwarciowy w miejscu wyzwalania będzie się utrzymywał przez długi czas i dodatkowo wywoływał pożar. Strażacy mogą być narażeni na bardzo poważne potencjalne zagrożenia.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, PROJOY sukcesywnie wprowadza na rynek serię wyłączników bezpieczeństwa strażackiego z poziomu stringowego PEFS-EL i panelowego PEFS-PL.

 Wyłącznik bezpieczeństwa  Projoy zapewnia bezpieczeństwo systemu fotowoltaicznego

Wyłącznik bezpieczeństwa przeciwpożarowego serii PEFS-EL firmy Projoy znajduje zastosowanie w systemie fotowoltaicznym na budynku mieszkalnym lub w przemysłowym i komercyjnym systemie fotowoltaicznym. Jego maksymalne napięcie w pętli może wynosić do 1500 V, co spełnia wymagania panelu o dużej mocy.

  • Wykorzystaj cenny czas na ugaszenie ognia

Wyłącznik bezpieczeństwa strażaka serii PEFS jest zgodny z międzynarodową standardową procedurą pracy strażaka. Gdy w systemie fotowoltaicznym wystąpi pożar, najpierw zostanie odłączona strona AC. W tym momencie wyłącznik bezpieczeństwa strażaka PEFS-EL firmy PROJOY odbierze sygnał awarii zasilania. Jeśli czas przerwy w zasilaniu przekroczy 5 sekund, to wyłącznik izolacyjny automatycznie zadziała, odłączając stronę DC (automatycznie przełączy się w pozycję wyłączoną) i tworząc bezpieczne środowisko dla pracy strażaków.

Ponadto opierając się na zaawansowanym czujniku do monitorowania temperatury wewnątrz obudowy w czasie rzeczywistym, wyłącznik bezpieczeństwa strażaka PROJOY może automatycznie zadziałać, wyłączając system, jeśli temperatura wewnątrz przekroczy 70 ℃.

  • Całkowicie izoluje moduły fotowoltaiczne

Seria PEFS wykorzystuje PEDS DC Isolator i może być używana bezpośrednio z modułami fotowoltaicznymi. W przypadku pożaru wyłącznik bezpieczeństwa strażaka może szybko wyłączyć generator fotowoltaiczny, bez ryzyka wystąpienia wysokiego napięcia po stronie DC. Jeśli klient chce, aby cały dach osiągnął jeszcze niższe wartości napięcia DC (np. poniżej 80––120 V), możliwe jest zastosowanie kilku wyłączników bezpieczeństwa (jeden na każde dwa–trzy moduły), aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

  • Automatyczny reset

Wyłącznik bezpieczeństwa strażaka serii PEFS firmy PROJOY resetuje się automatycznie. Gdy zasilanie AC zostanie wyłączone (np. podczas przerwy w dostawie prądu), a następnie zostanie przywrócone, seria PEFS zresetuje się i połączy obwód szybko i automatycznie. Użytkownik nie musi za każdym razem resetować go ręcznie.

  • Nie wymaga dodatkowej sieci i stabilniejszej funkcji włączania i wyłączania

W porównaniu z powszechnie dostępnymi na rynku urządzeniami szybkiej izolacji (wyłączania) wykorzystującymi technologię komunikacji zdalnej, wyłącznik bezpieczeństwa strażaka serii PROJOY PEFS jest sterowany bezpośrednio przez obwód prądu przemiennego, który nie wymaga dodatkowej sieci. Urządzenie wykorzystuje istniejący system zasilania prądem przemiennym. Ponadto PEFS nie realizuje funkcji włącz-wyłącz poprzez elementy elektroniczne, lecz poprzez wyłącznik izolacyjny z funkcją gaszenia łuku, który bezpośrednio odłącza obwód DC ze znacznie większą stabilnością.

  • Przedłużenie cykli życia falowników PV

Gdy produkt PEFS firmy PROJOY jest zainstalowany w systemie, w przypadku braku zasilania w obwodzie prądu przemiennego, np. podczas przerwy w dostawie prądu, konserwacji linii energetycznej lub awarii sieci, obwód prądu stałego DC zostanie automatycznie wyłączony. To znacznie wydłuży żywotność falowników fotowoltaicznych i sprawi, że naprawa lub ich wymiana będzie bezpieczniejsza.

  • Używaj najpopularniejszych wyłączników DC

Seria PEFS firmy PROJOY jest wyposażona w izolator (wyłącznik) prądu stałego PEDS, który jest najpopularniejszym izolatorem prądu stałego w instalacjach fotowoltaicznych na świecie. Czas odpowiedzi (reakcji) mechanizmu sprężynowego PROJOY to zaledwie 5 milisekund, co pozwala na szybkie zgaszenie łuku elektrycznego. W połączeniu ze stykami samoczyszczącymi, przełączniki mają zwiększoną trwałość i bezpieczeństwo. Z tego powodu PEDS został wybrany przez wielu producentów falowników fotowoltaicznych jako preferowany wyłącznik DC.

  • Profesjonalny producent izolatorów (wyłączników) DC

PROJOY ma bogate doświadczenie w opracowywaniu wyłączników prądu stałego, potwierdzone przez klientów na całym świecie. PROJOY stała się firmą nr 1 w Chinach opracowującą fizyczną izolację z możliwością gaszenia łuku elektrycznego prądu stałego bez użycia technologii komunikacji zdalnej, skutecznie zapewniającą bezpieczeństwo dachów po stronie wysokiego napięcia DC.

  • Projekt systemu fotowoltaicznego o długiej żywotności – 25 lat

Produkty z serii PEFS firmy PROJOY wykorzystują kondensatory na poziomie przemysłowym i ściśle kontrolują wewnętrzne kluczowe elementy systemu PV. Mogą one pracować normalnie w trudnych warunkach od – 20 °C do 70 °C. Są wyposażone w wodoodporny, wentylowany zawór, który skutecznie zapobiega kondensacji pary wewnątrz urządzenia. Zaprojektowana żywotność (trwałość) może spełnić wymagania eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznej, wynoszące 25 lat.

Dzięki doskonałej pracy profesjonalny zespół obsługi posprzedażnej szybko reaguje na zgłoszenia i odpowiada na potrzeby klienta. Sprzedaż tego produktu jest intensywna na rynku europejskim, stale zdobywa on uznanie klientów.

Więcej szczegółów można znaleźć na wideo wyłącznika bezpieczeństwa PROJOY

artykuł sponsorowany