Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

21 listopada 2018
Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada 2018 r., zgodnie z ogłoszeniami Prezesa URE z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono 5 aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dnia 5 listopada br. odbyła się aukcja AZ/6/2018, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej z wiatru lub promieniowania słonecznego w nowych  instalacjach powyżej 1 MW.

Wyniki aukcji AZ/6/2018:

a) Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Zwykłą Nr AZ/6/2018 (kolejność alfabetyczna):

 1. E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.,
 2. Energia Wiatrowa Strzelce Sp. z o.o.,
 3. Energy Park 44 Sp. z o.o.,
 4. EUROPEAN WIND FARMS POLSKA Sp. z o.o. GRZMIĄCA Sp. K.,
 5. EW Niechanowo Sp. z o.o.,
 6. Farma Wiatrowa 5 Sp. z o.o.,
 7. FW Żary Sp. z o.o.,
 8. HYBRO ENERGY Sp. z o.o.,
 9. Korsze Wind Farm Sp. z o.o.,
 10. Lichnowy Windfarm Sp. z o.o.,
 11. Park Wiatrowy 1 Sp. z o.o.,
 12. Park Wiatrowy 12 Sp. z o.o.,
 13. Park Wiatrowy 3 Sp. z o.o.,
 14. Park Wiatrowy Dolice Sp. z o. o.,
 15. Park Wiatrowy Gaworzyce Sp. z o. o.,
 16. PGE Klaster Sp. z o.o.,
 17. Pomerania Invall Sp. z o.o.,
 18. Potegowo Winergy Sp. z o.o.,
 19. PW Jarocin Wschód Sp. z o.o.,
 20. Quadran Wind Park 2 Sp. z o.o.,
 21. Wind Park Alfa Sp. z o.o.,
 22. Windfarm Polska II Sp. z o.o.,
 23. Windfarm Polska III Sp. z o.o.,

b) Liczba ofert, które wygrały aukcję: 31;

c) Minimalna cena w złotych, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana: 157,80 zł/MWh;

d) Maksymalna cena w złotych, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana: 216,99 zł/MWh;

e) Łączna ilość i wartość sprzedanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:

Więcej o wynikach aukcji w Informacjach Prezesa URE

URE  musi jeszcze podać wyniki pozostałych aukcji przeprowadzonych w listopadzie, w tym aukcję oznaczoną AZ/9/2018 z dnia 15 listopada, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii z nowych instalacji, z wiatru lub promieniowania słonecznego do 1 MW.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika