Wyniki I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

10 maja 2018
Wyniki I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Ministerstwo Energii 9 maja 2018 ogłosiło wyniki I Konkursu dla klastrów energii na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Certyfikat uzyskały 33 Klastry.

– Efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem energetycznym wpływa na rozwój energetyki rozproszonej stanowiącej ważną formułę uzupełnienia dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych. Miejscem dla rozwoju tych źródeł są dziś klastry energii – podkreślił w swoim wystąpieniu minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Ministerstwo Energii w sierpniu 2017 roku ogłosiło konkurs dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków z których 70 przeszło pozytywne pierwszy etap oceny formalnej i zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Podmioty uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra. Najwyżej ocenione projekty otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Ministerstwo Energii przyznało 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. 10 najlepszych otrzymało Certyfikat z wyróżnieniem. Miano Lidera w Konkursie przypadło Klastrowi Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, który otrzymał maksymalną ilość punktów na etapie oceny merytorycznej.

Lista klastrów, które uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii:

 1. Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego – Lider

Certyfikaty z wyróżnieniem (lista alfabetyczna):

 1. Białogardzki Klaster Energii
 2. energyREGION Michałowo
 3. Karkonoski Klaster Energetyczny
 4. Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”
 5. Klaster Energii Serce Podhala
 6. Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej „ZIELONE OLECKO”
 7. Siemiatycki Klaster Energii
 8. Słupski Klaster Bioenergetyczny
 9. Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Certyfikat (lista alfabetyczna):

 1. Baligrodzki Klaster Energii Odnawialnej
 2. Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa
 3. Brenergia – Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego
 4. Brzeski Klaster Energii Odnawialnej
 5. Energetyczny Klaster Oławski EKO
 6. Klaster Energia Dolina Zielawy
 7. Klaster Energii „Powiatu Przysuskiego”
 8. Klaster Energii Południowe Podlasie
 9. Klaster Energii Zielony Pierścień  Tarnowa
 10. Klaster Mazurska Energia
 11. Klaster OZE Grudziądz Obszar Zrównoważony Energetycznie
 12. Konecki Klaster Energetyczny
 13. Kwidzyński Klaster Energii
 14. Południowo-Zachodni Klaster Energii
 15. Przechlewski Klaster Energii
 16. Ryterski Mikroklaster Energii Odnawialnej
 17. Siedlecki Klaster Energii (Lider Gmina Kotuń)
 18. Siedlecki Klaster Energii (Lider Miasto Siedlce)
 19. Sochaczewski Klaster Energii
 20. Tarnowski Klaster Energii
 21. Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej
 22. Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
 23. Zielona Generacja Nowy Targ

Źródło: Ministerstwo Energii

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika