Wyniki pięcioletniego badania degradacji modułów we wczesnym okresie życia

15 listopada 2022
Wyniki pięcioletniego badania degradacji modułów we wczesnym okresie życia

Zespół kierowany przez naukowców zajmujących się fotowoltaiką z Sandia National Laboratories w USA zakończył pięcioletnie badanie degradacji w trzech klimatach, któremu poddano 834 modułów fotowoltaicznych reprezentujących 13 typów od siedmiu producentów. Celem badań zakończonych publiczną prezentacją wyników było ilościowe określenie wskaźników degradacji najnowszych, szeroko stosowanych technologii fotowoltaicznych.

Rynek fotowoltaiczny stale się zmienia, brakuje też danych o długoterminowych zachowaniach nowszych technologii pracujących w terenie. To rodzi pytanie, jaki wpływ na trwałość modułów fotowoltaicznych ma stosowanie najnowszych technologii bez dostatecznego sprawdzenia pracy w terenie – powiedział kierownik zespołu Marios Theristis. – Kupowanie modułów fotowoltaicznych bezpośrednio z otwartego rynku do celów testowych pozwala nam prowadzić bezstronną analizę i informować opinię publiczną poprzez udostępnianie pozyskanych danych. Partnerstwo z National Renewable Energy Laboratory (NREL) i University of Central Florida (UCF) było niezbędne dla tego badania, ponieważ umożliwiło nam zainstalowanie identycznych systemów w różnych klimatach i scharakteryzowanie ich zgodnie z dobrze kontrolowanym i zharmonizowanym planem pomiarowym – dodaje Theristis.

Zdaniem naukowców koszt modułów fotowoltaicznych gwałtownie spadł (nawet o 85% według jednego z ostatnich raportów NREL) w ciągu ostatniej dekady. Spadek cen nastąpił dzięki: ekonomii skali, zastosowaniu nowych, bardziej wydajnych konstrukcji ogniw, automatyzacji produkcji na liniach montażowych, powiększeniu modułów, zastosowaniu nowych technologii materiałowych prowadzących do użycia cieńszego szkła oraz ramy, nowych osłon, podkładek i wielu innych czynników. Te zmiany konstrukcyjne i materiałowe mogą jednak wpłynąć na trwałość i niezawodność modułów, a uśredniony koszt energii elektrycznej jest wrażliwy na szybkość degradacji mocy. Wraz ze wzrostem degradacji mocy wzrasta uśredniony koszt energii elektrycznej i spada żywotność systemu.

Naukowcy zmierzyli spadek wydajności modułów fotowoltaicznych pracujących w Nowym Meksyku, Kolorado i na Florydzie. Na początku badania zmierzyli wydajność w standardowych warunkach testowych, zbadali początkową stabilizację mocy i okresowo testowali moduły w ciągu następnych pięciu lat, monitorując tempo degradacji w czasie. Odkryli, że tempo degradacji jest wysoce nieliniowe, a w niektórych typach modułów występowały wahania sezonowe. Średnie i mediany współczynnika degradacji wynoszące -0,6% rocznie były zgodne ze współczynnikami zmierzonymi dla starszych modułów. Badanie wykazało, że spośród 23 przebadanych systemów sześć miało współczynniki degradacji, które przekroczyłyby limity gwarancyjne w przyszłości, podczas gdy 13 systemów wykazało potencjał osiągnięcia żywotności przekraczającej 30 lat, zakładając, że trendy współczynnika degradacji się ustabilizowały. – To zachęcający wynik. Wraz z rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych nabywcy i inni interesariusze będą chcieli dowiedzieć się, że trwałość fotowoltaiki wydaje się spójna w obliczu szybkich ulepszeń technologii i redukcji kosztów – powiedział Marios Theristis.

Dotyczy to jednak również tego, że 26% systemów może przekroczyć limity gwarancyjne. Nadal istnieją możliwości zmniejszenia tempa degradacji do poziomów, które umożliwiają jeszcze dłuższą żywotność modułów fotowoltaicznych. Przykładowo w przypadku 35- i 50-letniego okresu eksploatacji moduły fotowoltaiczne powinny działać przy wartościach współczynnika degradacji odpowiednio mniejszych niż 0,55% rocznie i 0,4% rocznie.

Sposób określenia szybkości degradacji, czy to w odniesieniu do specyfikacji, czy początkowej oceny po stabilizacji, może mieć wpływ na ostateczny wynik. Tak uzyskany wskaźnik może mieć istotny wpływ na koszty zakupu, roszczenia gwarancyjne i ubezpieczeniowe lub studium wykonalności finansowania projektu. Nabywcy i interesariusze zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat testowanych modułów wkrótce będą mogli przeglądać wszystkie dane z testów flash zebrane w Sandia National Renewable Energy Laboratory oraz Florida Solar Energy Center na Uniwersytecie Centralnej Florydy w DuraMAT DataHUB.

Zdjęcie główne: Moduły fotowoltaiczne do oceny długoterminowej zainstalowane w Laboratorium Oceny Systemów Fotowoltaicznych firmy Sandia w Albuquerque. Craig Fritz, NREL.

Obraz elektroluminescencyjny pokazuje pękanie, które może wystąpić podczas stania na module słonecznym. To, jak bardzo te pęknięcia mogą zmniejszyć wydajność elektryczną modułu, wydaje się różnić w zależności od warunków i czasu. Byron McDanold, NREL

Źródło: Sandia National Laboratories                                              Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika