Wysokość taryfy skupu energii a rentowność mikroinstalacji PV

17 stycznia 2016
Wysokość taryfy skupu energii a rentowność mikroinstalacji PV

Artykuł przedstawia wpływ wysokości taryfy skupu energii na rentowność typowej domowej dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 3 kW, podłączonej do krajowej sieci elektroenergetycznej w celu sprzedaży…

taryfa_640