Wznowienie działalności UDT w zakresie certyfikacji i akredytacji

6 czerwca 2017
Wznowienie działalności UDT w zakresie certyfikacji i akredytacji

W dniu 14 czerwca 2017 r. nastąpi wznowienie działalności Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie certyfikowania instalatorów OZE oraz akredytowania organizatorów szkoleń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034) oraz rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1038).

Szczegółowe informacje UDT

Rozporządzenie Ministra Energii, Dz.U. poz. 1084

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika