Zapowiedź zmian w ustawie o OZE

29 maja 2017
Zapowiedź zmian w ustawie o OZE

Podczas targów GreenPOWER 2017 Andrzej Kaźmierski z Ministerstwa Energii potwierdził wprowadzenie zmian w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Będą one dotyczyły głównie mikroinstalacji i małych instalacji; moc mikroinstalacji zostanie zwiększona z 40 kW do 50 kW, a małych instalacji z 200 do 500 kW. Resort zapowiedział również rozszerzenie systemu rozliczeń w postaci opustów.

Dnia 8 czerwca br. są zaplanowane obrady Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii podczas których Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii zaprezentuje projekt nowelizacji ustawy o OZE.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika